HuDeEn
Ön a 4333641 látogatónk

Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évben a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdette a „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” című, DAOP-2007-5.1.2/C kódszámú pályázati felhívást. A fenti pályázati kiírásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 szeptemberében - a pályázat 2009. évi eredményes I. fordulója során jóváhagyott program alapján - részletes projektdokumentációt nyújtott be „Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem” címmel. A II. forduló benyújtott pályázatát az illetékes Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség befogadta.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 433/2010. (IX. 24) közgy. határozatban elfogadta a Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem Részletes Akcióterületi Tervét.

Bíráló Bizottsági kedvező döntést hozott, és a projektet 1,098 milliárd forint erejéig támogatásra érdemesnek ítélte. A döntésről 2011. május hó végén érkezett meg az értesítés.   

Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyik, párhuzamosan a projekt megvalósításához szükséges beszerzések előkészítésével.

A pályázati dokumentáció részét képező Részletes Akcióterületi Terv az alábbi fejlesztések megvalósítását tartalmazza:

 

I.         Önkormányzati beruházásban megvalósítandó projektelemek:

           

-      Szent István tér revitalizációja:

A Szent István tér gyökeresen átalakul forgalommal és parkolással terhelt fő közlekedési útvonalból látványosságoknak, eseményeknek és rendezvényeknek helyet adó városi térré. A téren tervezett körforgalom jellegű egyirányú kiszolgáló utat –a Kossuth tér és a Justh Gyula utcai szakaszt kivéve – csak célforgalom használhatja.

 A tér karakteres eleme az délkeleti oldalon a közlekedési felületeket az események helyszínétől elválasztó gallérszerűen kialakított6 mszéles intenzív díszt adó zöld sáv, amely összességében a tér zöldfelületét is megnöveli. Az Andrássy út torkolatában díszkút medence készül később elhelyezendő műalkotással. A tér központi része a Polgármesteri Hivatal homlokzata által meghatározott dísztér és rendezvénytér, mely méreténél fogva alkalmas kosárlabdapálya, jégpálya, vagy nagyméretű rendezvénysátor fogadására. A tér északi részén a Páduai Szent Antal római katolikus templom előtti térrész látványossága a rózsakert, amelyet kiemelt szalag–szerű növénykazetta, a „rózsa gallér” és a rózsalugas képez. A rózsalugas kovácsoltvas támoszlopokkal kialakított pergola. A rózsakert ívének középpontjában egyedi intarziás burkolatban áll a rózsakút. A templom előtti növénykazetta öblében helyezkedik el egy ivókút.

A területen teljes burkolatcsere valósul meg kiselemes térburkoló lap felhasználásával, növénykazetták építésével. A téren különböző utcabútorok, berendezési tárgyak kerülnek elhelyezésre, padok, székek, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, a középső szakaszon planténeres növényekből kialakított liget.

A felújítás tartalmazza az infrastruktúra-hálózat fejlesztését is.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. III. negyedév - 2013. I. negyedév

 

-      Szent István tér – Szeberényi tér – Kossuth téri csomópont fejlesztése:

A Szent István tér forgalmi rendjének változása miatt átalakításra kerülnek a 446. számú főút fejlesztési területen lévő csomópontjai, új forgalmi renddel és új jelzőlámpás forgalomszabályozással. A Szent István tér kiszolgálására szolgáló szervizút a 446. számú főútról jobbra kanyarodó sávval biztosítja a behajtást a térre és Justh Gyula utca irányába. A téren járművel csak külön engedéllyel lehet majd közlekedni. Az egyirányú forgalmú kiszolgáló út burkolatához csatlakozóan személygépkocsi várakozóhelyek létesülnek.  A Szent István térről a szerviz úton keresztül lehet kihajtani, jobbra rácsatlakozva a 446. számú főútra. A parkolók és a szervizút klinker burkolatúak lesznek. A fejlesztési területen klinker burkolatú járdák készülnek. A közlekedőfelületeket gyeppel és cserjével beültetett zöldfelületek választják el. A területen különféle berendezési tárgyak is telepítésre kerülnek - pihenőpadok, hulladékgyűjtők, kerékpártároló állványok.

A téren áthaladó országos főút miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is érintett a fejlesztésben. A közművezeték felújítása is beletartozik a fejlesztési feladatba.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. II. negyedév - 2012. IV. negyedév

 

-      Luther utca fejlesztése az Irányi utca – Kossuth tér között:

A tervezési szakaszon a jelenlegi három forgalmi sáv helyett - a kétoldali egyirányú kerékpárutak elbontásával – 4 forgalmi sáv kerül kialakításra, ezzel válik lehetővé az önálló kanyarodósáv létesítése a Hunyadi tér felé. Az Irányi utcai csomópont is szélesítésre kerül, ez lehetővé teszi a 2. számú Általános Iskolánál jelzőlámpás forgalomszabályozás kiépítését.

A Kossuth téri csomópontnál a sávok száma nem változik. A Kossuth tér felőli jobb oldalon gyalogos járdaburkolat, baloldalon közös gyalog- és kerékpárút épül. A Hunyadi téri csomópontban új gyalogos átkelőhely létesül, az Irányi utcai csomópontban a meglévő gyalogos átkelőhelyek megmaradnak. Az útfelületen felmarás és újra aszfaltozás valamint szélesítés történik. A járda burkolatok kiselemes térkő anyagúak lesznek.

Jelentős nagyságrendű forrást igényel a területen található közművek felújítása, többek között a városi ivóvízhálózat érintett szakaszán a gerincvezeték cseréje, és az új csapadékvíz gerincvezeték építése miatt.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. I. negyedév - 2012. III. negyedév

 

-      Irányi Dániel utca felújítása:

Az Irányi utcai útfelület a teljes szakaszon átépül, az Andrássy út – Justh Gyula utca között térkő, egyéb helyeken aszfalt burkolattal, személygépkocsi parkolók kialakításával.

Az új parkolóház személygépjárművek számára szolgáló be- és kihajtása erről az utcáról lesz kiépítve.

Az Irányi utcai járdák kiselemes térkő burkolatok felhasználásával valósulnak meg, növénykazetták kiépítésével kiegészülve. A 2. számú Általános Iskola előtt lécezett ülőfal készül. A területen pihenőpadok, hulladékgyűjtők és kerékpártároló állványok kerülnek elhelyezésre.

A közműfelújítás új csapadékvíz vezeték építését is tartalmazza.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. I. negyedév - 2012. III. negyedév

 

-      Szabadság téri buszforduló és buszmegállók átalakítása:

A Szabadság téren az átmenő gépjárműforgalom megszűnik, csak a József Attila utca felől egy irányban, illetve a Posta köz felé és felől marad közúti kapcsolata. A Szent István tér felé irányuló forgalom a tér végén, a József Attila utca felől érkező egyirányú forgalommal együtt a Bartók Béla út és a Posta köz felé visszafordításra kerül. A Posta köz – József Attila utca közötti szakaszon a meglévő autóbusz megállóhelyek átépítésével buszforduló létesül, amelyen mind a Bartók Béla út felől visszafordulásra, mind a József Attila utca felőli közlekedésre alkalmas. Mindkét oldalon 2 – 2 utas váró kerül elhelyezésre. Az útfelületen felmarás, újraaszfaltozás és szélesítés történik, illetve térburkoló kőböl útburkolat készül.

A Szabadság tér Szent István tér felőli végén 16 férőhelyes merőleges felállású személygépkocsi várakozóhely épül. A parkoló kiszolgálóútjáról az útcsatlakozáson keresztül a Szent István tér körforgalom jellegű kiszolgáló út megközelíthető.

A járda burkolatok kiselemes térkő anyagúak lesznek, növénykazetták kiépítésével. A térre új berendezési tárgyak is kerülnek, pihenőpadok és hulladékgyűjtők.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012.III. negyedév – 2013. I. negyedév

 

-      Andrássy út - a Szent István tér és az Irányi utca közötti szakasz felújítása:

A szakasz átépítésére azért van szükség, mert a jelenleg meglévő, középen húzódó kiemelt zöldfelület megakadályozza, illetve nehézkessé teszi az út két oldala közötti közlekedést, így a területen lévő intézmények, vállalkozások működtetése szempontjából sem kedvező ez az elrendezés. Az utca közepét elfoglaló balesetveszélyes műdomb, a dús lombozatú növénykazetták, a térburkolatok egy része elbontásra kerül megközelítőleg14 mszéles hosszanti sávban. Új térkő burkolatok és új zöldfelületek készülnek az elbontott burkolatok helyén.

A meglévő Korsós lány ivókút körül íves kialakítással valamint a középső hosszanti sávban a zöldfelületek elhatárolására támfalak épülnek.

Burkolattal rejtett kétmedencés látványszökőkút valósul meg a színház épülete előtt, valamint az új zöldfelületekhez kapcsolódóan két csobogó épül. A tervezett átépítéssel kialakuló burkolatfelületek nagyobb teret engednek vendéglátók kitelepülésére, kulturális rendezvények megtartására.

Hasonlóan, más fejlesztési területekhez, a közmű vezetékek felújítására sor kerül itt is, új közvilágítás épül, a belváros hangulatához illeszkedő lámpaoszlopokkal és világító testekkel.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. I. negyedév - 2012. III. negyedév

 

-      Homlokzat felújítások:

 

I.a. Városháza

A műemlék épület homlokzat felújítási munkái az épület tér felöli homlokzatán elsősorban a nyílászárók, kapuk felújítását, az erkély szerkezeti megerősítését, a párkányok tagozatok bádogozásának cseréjét, a vakolat felújítást, javítást és a külső térben szilikon bázisú kültéri festés munkáit tartalmazzák.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. III. negyedév - 2012. IV. negyedév

 

I.b. Szent István tér 8. szám

Az épület homlokzatának felújítása során utólagos falszigetelés készül.  A homlokzat helyreállítása új nyílászárók elhelyezését is szükségessé teszi, a meglévők felújításra kerülnek. A tető ácsszerkezete és héjazata a sérült elemek cseréjével újul meg. Új bádogozás és függőeresz csatorna készül. A homlokzatvakolat helyreállítását követően új homlokzatfestés készül, és új műkő lábazatot kap az épület.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. III. negyedév - 2012. IV. negyedév

 

I.c. Szent István tér 10. szám

Hasonlóan a Szent István tér 8. szám alatti épülethez, a homlokzat felújítása során utólagos falszigetelés készül. A homlokzat helyreállítása a meglévők felújítása mellett itt is új nyílászárók beépítését teszi szükségessé. A tető ácsszerkezete és héjazata sérült elemek cseréjével újul meg. Új bádogozás és függőeresz csatorna készül. A homlokzatvakolat helyreállítását követően új homlokzatfestés készül.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012.III. negyedév - 2013. I. negyedév

 

 

  1. II.                Bevont kis- és középvállalkozások által megvalósítandó projektelemek:

            /a támogatás mértéke 50%/

 

II.a. Csaba Belvárosi Parkolóház:

      /Támogatott partner: Csaba Belvárosi Parkolóház Kft./

A parkolóház Békéscsaba belvárosában, a parkolási övezet centrumában kerül megvalósításra. A hatszintes - két parkoló szint magassága felel meg az Univerzál áruház egy emeletének - kialakítású létesítmény vasbeton pontalapok, vasbeton felmenőszerkezet és felhajtórámpa, lapos tető, tűzvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelelő nyílászárók beépítésével készül. Az épület komfortos és akadálymentes használatát személyfelvonó teszi lehetővé. A kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb, biztonsági-, forgalomtechnikai-gyengeáramú rendszerek és berendezések, valamint közmű bekötések megvalósításával lesz biztosítva a létesítmény rendeltetésszerű, hatékony üzemeltethetősége.

Parkolóház: (földszint + 5 emelet) tartószerkezete monolit és előre gyártott vasbeton, kitöltő falazata tégla, térelválasztó falazata tégla. A kialakított parkolóhelyek személygépkocsival járható rámpán közelíthetők meg.

A 6 szinten a tervek szerint 204 db. parkoló kerül kialakításra valamint a tervdokumentáció szerinti kapcsolódó egyéb helyiségek (tárolók, raktárak, stb.).

A parkolóház egyes szintjei közvetlen kapcsolatban állnak az áruház kereskedelmi szintjeivel.

Az áruház feltöltése a parkolóház lehatárolt részéből, a Hunyadi tér felől történhet, a teherszállító autók az Irányi utca felé hagyhatják majd el a területet (jelenleg a feltöltés és a terület elhagyása is az Irányi utca forgalmát terheli).

Kivitelezés tervezett időszaka:            2011. III. negyedév - 2012. II. negyedév

     

II.b. Sas Patika homlokzat felújítása:

      /Támogatott partner: Főtéri Sas Patika Bt./

Az épület Békéscsaba egyik legszebb, és talán legjobb állapotban lévő városi polgárháza, amely a Szent István tér nyugati térfalában található.

Az épület homlokzat felújítási munkáinál új szellőző-falszárító vakolat készül. Az emeleti meglévő nyílászárók felújítandóak, a földszinti nyílászárók cserélve lesznek, új, szélesített tokkal, hőszigetelő üvegezéssel, az emeletiekhez hasonló rátételemekkel készülnek. A lábazatra csiszolt, fényezett Tardosi vörös mészkőlap burkolat kerül. A földszinti ablakpárkányok és a középső boltíves nyílások küszöbjei is Tardosi vörös mészkőlapból készülnek. Az erkély és attika kerámia balluszterei, mészkő könyöklői, szegélykövei tisztítás után fel lesznek újítva. A Sas Patika felirat és a kapualj fölötti házszám egyedi pirogránit kivitelű lesz. A bádogos szerkezet felújításra kerülnek, valamint új homlokzatfestés is készül.

Kivitelezés tervezett időszaka:            2012. I. negyedév - 2013. II. negyedév

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

I. Önkormányzati beruházásban megvalósítandó projektelemek:

Az utak, közterek, közművek rekonstrukciós munkák kivitelezése, és szükséges kiviteli tervek elkészítése:

A közbeszerzési eljárás 2011.09.23-án lett meghirdetve, az NFÜ KFF jóváhagyása szerinti feltételekkel. A vállalkozási szerződés megkötésére került sor 2012.01.04. napján a sikeres beszerzési eljárást követően.

 

Tervező, kivitelező vállalkozók:

 

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)

és a

COLAS ÚT Zrt. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) közös ajánlattevők

 

vezető tag: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

 

Szerződött összeg:       Nettó vállalási ár:                               801.584.386,- Ft

Általános forgalmi adó (27%) :         216.427.784,- Ft

A vállalkozási díj bruttó összege:   1.018.012.170,- Ft

Az önkormányzati beruházás kapcsán az ünnepélyes alapkőletétel 2012. február 16-án volt.

 

II. Bevont kis- és középvállalkozások által megvalósítandó projektelemek:

II.a. Csaba Belvárosi Parkolóház:

A Békéscsaba, Andrássy út 3-5 sz., 3903 helyrajzi számú telken fennálló kereskedelmi rendeltetésű épület bővítése és átalakítása során új parkolóház, földszinti összekötő folyosó és bejárati szélfogó kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére került sor 2011.09.12-én a sikeres beszerzési eljárást követően.

 

Kivitelező vállalkozó:

 

STRABAG-MML Kft. (cím. 1113 Budapest, Daróci u. 30.), mint konzorcium vezető

és a

HARTMANN Kft. (cím: 5600 Békéscsaba, Berényi út 73.), mint konzorciumi tag

A kivitelezési munka folyamatban van. Az épület szerkezetszerelését várhatóan 2012. május elejére befejezik.

 

 http://www.nfu.hu

<
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconegeszsegesbcs.pdf (196 KByte)

iconbcsrégen.pdf (229 KByte)

iconKözlekedésfejlesztési koncepció (2086 KByte)

iconTájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitációja kiemelt projektről 591/2008. (X.30.) közgy. (23 KByte)

iconBékéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem előzetes akcióterületi terv elfogadása630/2008. (XI. 20.) közgy. (25 KByte)

iconParkolóház építése 209/2009. (IV. 2.) közgy. (28 KByte)

iconParkolóházzal kapcsolatos döntések meghozatala 654/2009. (X.22.) közgy. (45 KByte)

iconBékéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem előzetes akcióterületi terv elfogadása 447/2009. (VI.25.) közgy. (40 KByte)

iconBékéscsabai Városfejlesztési Kft. létrehozása 175/2010. (III.18.) közgy. (51 KByte)

iconParkolóházzal kapcsolatos döntés módosítása 186/2010. (III.18.) közgy. (45 KByte)

iconBékéscsaba belváros rehabilitációja II. ütem előzetes akcióterület elfogadása 191/2010. (IV.27.) közgy (39 KByte)

iconAlapítói döntés- Városfejl.kft. 281/2010. (V.27.) közgy. (21 KByte)

iconBékéscsabai Városfejlesztési Kft. 424/2010. (IX.24.) közgy. (21 KByte)

iconMegállapodás a belváros rehabilitációs projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására 425-2010 (49 KByte)

iconProjekt I. ütem pályázat benyújtása 433/2010. (IX.24.) közgy (24 KByte)

iconBékéscsaba belváros rehabilitációja I. ütemmel kapcsolatos döntések 556/2010. (XII. 17.) közgy. (23 KByte)

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Belváros rehabilitációja

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás