HuDeEn
Ön a 4333643 látogatónk

Belváros rehabilitációja II. ütem

szechenyi_2020_logo_fekvo_color_nogradient_CMYK.jpg


Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem

DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003

 

 

Pályázó (Főkedvezményezett) neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: „Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem”

Pályázat neve: Dél-alföldi Operatív Program Megyei jogú városrehabilitációs témájú kiemelt projektfelhívás

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (régió): Dél-Alföld

Beruházás helye (megye): Békés

Beruházás helye (helység): Békéscsaba

Megítélt összeg: 740 000 000 Ft

Projekt összköltsége: 814 000 000 Ft

Támogatás aránya: 90,909091 %

Támogatási döntés dátuma: 2014. július 24.

Szerződés aláírás dátuma (Főkedvezményezett részéről): 2014. szeptember 12.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete: 2014. június 10.

Projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2015.június 30.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekttel kapcsolatban részletes tájékoztatás, információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Kft.  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér. 11-17. III. emelet 2.

ügyvezető: Tóthné Svecz Valéria

Telefon: 06-20-390-1154

e-mail cím: varosfejlesztes@bekescsaba.hu

Zöld szám: 06-80/922-008

A közvetlenebb kapcsolattartás érdekében ingyenesen hívható zöld szám működik, mely üzenetrögzítőn bárki elmondhatja – maximum 2 percben – a projektel kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyiben a telefonáló meghagyja nevét, címét, telefonszámát, úgy a feltett kérdés megválaszolásra kerül. Amennyiben kérdéshez állomány is kapcsolódik, úgy azt kérjük küldje el a zoldvonal@bekescsaba.hu email címre.

 

 

 

 

A PROJEKT RÉSZLETEI

Előzmények: Dél-alföldi Operatív Program Megyei jogú városrehabilitációs témájú kiemelt projektfelhívás alapján 2014.05.12-én Békéscsaba MJV Önkormányzata, mint Főkedvezményezett pályázatot nyújtott be a belváros rehabilitációs program második ütemére.

 

A pályázati feltételek szerint a projekt több partner együttműködésével, kkv.-k körébe tartozó vállalkozások bevonásával valósulhat meg.

A fejlesztésben résztvevő konzorciumi partnerek: Csaba Center Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.), Szökőkút Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 21. fsz.1.), Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.) és a projekt menedzsment feladatokat is ellátó Békéscsabai Városfejlesztési Kft. (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A projekt célja: a megyeszékhely-funkció megerősítése, színvonalas belvárosi miliő kialakítása, bővítése, mely közvetve segíti, segítheti a város népességmegtartó képességének erősítését. A tervezett több elemből álló fejlesztéssel a belváros-központhoz méltó bevásárló utca és kellemes, közösségi funkciót ellátó övezetek alakulnak majd ki. Ehhez tartozóan a jelenlegi parkolási feltételeket átrendezik több helyen a megszépülő környezethez illően. A gyalogos zónák a kor követelményeinek megfelelő módon épülnek ki. Mindezeket kiegészíti a terület forgalomszabályozási fejlesztése, amelynek köszönhetően a gépjárművek és kerékpárral közlekedők számára is biztosítva lesz a szabályozott, kulturált közlekedés feltétele, csökkentve a közlekedéssel járó kockázati elemeket, és egyéb káros tényezőket. A térfigyelő rendszer bővítése növeli a területen a közbiztonság színvonalát.

A vállalkozói szektorba tartozó partnerek részvétele a fejlesztésben a belvárosban elérhető szolgáltatások színvonalát emeli, a szolgáltatások körét bővítheti. Mindezek - kiegészítve a közigazgatási és közszolgáltatási feladatokat ellátó intézmények környezetének fejlesztésével - szolgálják a sokszínű lakossági igény színvonalasabb kielégítését, a turisztikai és idegenforgalmi potenciál erősítését, és az európai unióhoz méltó munkahelyi környezet megteremtését.

A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK RÖVID ISMERTETÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztése

A projektben építési beruházásként 6 eltérő funkciójú közterület rekonstrukciója szerepel, ezek a következők:

 

   Andrássy út forgalomtechnikai fejlesztése: A fejlesztés növeli a területre jellemző közlekedésbiztonság színvonalát. Nevezetesen: új forgalmi rend lesz jelzőlámpa telepítéssel a meglévő csomóponthoz kapcsolódóan. A gépjármű forgalom, a kerékpáros közlekedők, parkoló járművek, gyalogosok számára új burkolat-felületek készülnek, a taxi állomás is megújul. Az új, kiselemes térkő-burkolatok építésével, zöld felületek felújításával, új létesítésével egyes épületek adott funkciójának megfelelő, ugyanakkor többcélúan használható felületek lesznek kialakítva. A közvilágítás is megújul.

   (fejlesztési terület nagysága: 10 ezer m2, Andrássy út a Petőfi – Mednyánszky u. közötti szakasz)

 

     A Korzó téri szökőkút és tér rekonstrukciója a Mednyánszky utca csatlakozó részének felújításával: A rekonstrukciós munkák meghatározó feladata a szökőkút felújítása és ehhez csatlakozó felületek kialakítása, felújítása (a kerti utak, park növényzete). A szökőkút vízképe is megújul, hogy még inkább vonzó legyen a terület a pihenésre. A felújítás célja a környező lakóépületekben élők, valamint az Andrássy úton és környezetében közlekedők számára kulturált, kellemes pihenőhely kialakítása és egyidejűleg a tér határoló épületeiben működő üzletek, szolgáltatatók, kereskedelmi-üzleti egységek bekapcsolása a terület forgalmába, mind a gyalogos, a kerékpáros és a gépjárművel közlekedők tekintetében. A térhez csatlakozó Mednyánszky utcai szakaszon a burkolatok felújításra kerülnek, megfelelő parkolóhelyek lesznek kialakítva. A térfelszín rekonstrukciójához tartozóan a közvilágítás is korszerűsítve lesz.

     (fejlesztési terület nagysága: 3,7ezer m2)

 

     Knézich Károly utca útburkolat építés: A lakóútként nyilvántartott, jelenleg burkolatlan szakaszokat is tartalmazó utcafelület, egységes, új aszfaltburkolatú lesz. Az utca két oldalán felújításra kerül a járda, térkő burkolattal.

     (fejlesztési terület nagysága: 2,5 ezer m2)

 

Ügyfélszolgálati iroda udvarának  rekonstrukciójaA közszféra feladatot ellátó épület belső udvarának rekonstrukciója biztosít majd megfelelő környezetet a dolgozók, az ügyfelek illetve várakozó hozzátartozóik részére, a fejlesztéssel erősítve az udvar pihenőkert funkcióját. Egyben a megújuló belső udvar megfelelő színvonalú parkolóhelyként szolgál kerékpárok és személygépjárművek részére, a dolgozók és ügyfelek használatára.

(fejlesztési terület nagysága: 3,4 ezer m2 )

 

     Nagy Imre tér rekonstrukciója: A tér használatát tekintve ünnepségek helye, közéleti, ünnepi rendezvény-tér. A tér teljes felülete megújul a közvilágítással együtt, egyben a kerékpáros közlekedés számára is megfelelő burkolatkialakítás készül, biztosítva a kapcsolatot az I. ütemben megépült felületekkel.

     (fejlesztési terület nagysága: 1,2 ezer m2)

 

     Csaba utcai kerékpáros-gyalogos közlekedési felület kialakítása: az akcióterület tervezett kerékpárút/kerékpáros „felület” hálózat egy további eleme kialakítása teljesül, amely a kerékpárral közlekedők biztonságát növeli, párhuzamosan biztosítva a gyalogosok számára is a biztonságos közlekedési felületet. Megvalósul a Mednyánszky utca és Irányi utca közötti szakasz rekonstrukciója, teljes szakaszon gyalogjárda-kerékpáros közlekedés számára megfelelő burkolat kialakításával, biztonságos átvezetések megoldásával, szükséges forgalmi rend módosításokkal. A burkolat felületek újak lesznek, a területhez tartozó zöld felületek felújításra kerülnek.

     (fejlesztési terülte nagysága: 1,7ezer m2)

 

     Eszközbeszerzésként valósul meg - a tervek szerint - a felsorolt fejlesztési területek meghatározott részén térfigyelő kamerák felszerelése, a meglévő rendszer bővítésével.

 

Konzorciumi partnerek fejlesztései

CSABA CENTER SZERVIZ Kft: „Belvárosi Kereskedelmi és Szolgáltatóház” projekt keretében az épület földszintjén kerülnek kialakításra kereskedelmi és szolgáltató egységek, a valós igények függvényében.

Tervezett fejlesztés: a Luther utcai ingatlan-rész építésének befejezése az érvényes építési engedély alapján. A terület műszaki állapota jelenleg nem éri el a szerkezetkész állapotot. A műszaki tartalma a tevékenységhez igazodó lesz.

 

SZÖKŐKÚT KFT: Az Andrássy út 21. alatti ONE CAFE  kávézó fejlesztése.

A tervezett fejlesztés az ingatlan teraszának idényjellegű, speciális lefedhetőségének biztosítása. A tervezett fejlesztéssel a cél: jelenleg vendéglátói egységként üzemeltetett üzlethelyiség vendégei a késő őszi, téli és a kora tavaszi időszakban egy zárt télikert kényelmében élvezhessék a vendéglátóhely által nyújtott szolgáltatásokat. Cél továbbá az is, hogy egy adat- és képorientált médiainformációs rendszer kialakításával élvezetesebb pihenési-, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson az ingatlan.

ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT: Az Andrássy út 10. fszt. 1. szám alatti vendéglátó egység fejlesztése.

A fejlesztés célja, hogy  békéscsabai sétálóutcán a nap minden időszakában az időszaknak megfelelő kínálattal lehessen vendéglátó szolgáltatást nyújtani. Az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez építészeti, belsőépítészeti, épületgépészeti átalakításra, fejlesztésre kerül sor.

 

BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT:

A projekt teljes körű menedzsment feladatai ellátása, a kiemelt projekthez tartotó „soft” programok szervezése, programalap-kezelés, azaz mini projektek megvalósítása civil szervezetek bevonásával, az Irányító Hatóság által meghatározott feltételek szerint, támogatási összeg felhasználásával.

A „SOFT” ELEMEK

Célja: közösségépítő, szemléletformáló programok által helyi identitástudat erősítése, hagyományok ápolása a gasztronómiai területén. Egészséges, környezettudatos életmód népszerűsítése. Helyi művészeti értékek, művészek bemutatása, bemutatkozása. Közlekedési és közbiztonság erősítés tudatos magatartással.

Tervezett rendezvények (soft programok) témakör szerint:

-          Miénk itt a tér /civilek bemutatkozása/

-          Egészség tere /egészséges város, természetesen a városban/

-          Művészetek tere /bemutatók, rendezvények/

-          Természet tere /természet- és környezetvédelem a városban/

-          Közlekedj okosan / mobil KRESZ park, vetélkedők/

-          Viharsarki gasztronómia /hagyományok ápolás, értéktár – kiadvány szerkesztése, rendezvények/

-          Zöldülj város, avagy tegyünk együtt a Zöld Békéscsabáért /lakosság környezettudatosságának erősítése – programok szervezése/

Mini projektek: Helyi, helyben működő civil szervezetek - pályázati rendszerben elnyerhető pénzügyi támogatással, szigorú elszámolási kötelezettség mellett - szerveznek rendezvényeket a fejlesztési területen, a tevékenységi körük, vállalásuk szerint. A mini projektekre vonatkozó pályázati kiírás célja a „Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem” című projekt infrastrukturális elemeit kiegészítő programok támogatása, melyek elősegítik a fejlesztések eredményeinek megismerését, elfogadását.

     Célja továbbá városlakók bevonására akciók szervezése, közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások megismertetése. Új közlekedési kultúra kialakítása a megújult belvárosban, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, marketing akciók, továbbá az egészséges életmóddal, sporttal, környezet – és természetvédelemmel, művészetekkel kapcsolatos programok megvalósítása.

A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja a város lakossága, valamint az ide látogatók (turisták, szomszédos települések és testvérvárosok lakossága, ingázók), akik a tervezett programok, rendezvények, fórumok résztvevői lehetnek.

 

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztése:

Az önkormányzati projektelemek kivitelezésére a kivitelezők kiválasztása már megtörtént, a hatályos Kbt. szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások alapján. A vállalkozási szerződések 2014. augusztus hó végén kerültek aláírásra.

A munkaterület átadás-átvétel 2014. szeptember 12-én volt.

 

A megvalósítási szakasz első fázisában a kiviteli tervezési folyamat kezdődik, párhuzamosan a részletes műszaki ütemterv és organizációs terv, valamint - nagyon lényeges elem - az ideiglenes forgalomszabályozási terv készül, kerül egyeztetésre, és elfogadásra.

Munkakezdés a kiviteli tervek birtokában és elfogadott ideiglenes forgalomszabályozási terv mellet lehetséges.

Várhatóan erre november elejétől kerülhet sor. Jellemzően közművel kapcsolatos munkák történnek ebben az évben, burkolatépítés 2015. évtől lesz.

 

Kapcsolódó fejlesztések, rekonstrukciós munkák:

 

A projektterületeken más forrásból ugyan, de sor kerül majd az ivóvíz vezetékek rekonstrukciójára is. Erre a munkára vonatkozó kiviteli tervek jelenleg készülnek, október hó közepére rendelkezésre állnak majd. A vízvezeték rekonstrukcióval kezdődnek el gyakorlatilag a kivitelezési munkák. Annak koordinálását az Alföldvíz Zrt. munkatársai végzik, együttműködve a projekt kivitelezőivel. Korszerű építéstechnológiával tervezik a vezetékcseréket, amelyhez nem tartozik jelentős mértékű burkolatbontás.

<
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconFORGALOM_KORLÁTOZÁSOK_A_BELVÁROSBAN_20151022.doc (27 KByte)

iconBékéscsaba_belvár__rehab_II_20150925_honlapra_VÁ.doc (19764 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150605_10.doc (118 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150529_9.doc (124 KByte)

icon4._sz._elkorl_ítoz_ísi_rajz..pdf (467 KByte)

iconHONLAP_II_forgalom_korlátozás_belvár_20150722.doc (111 KByte)

iconI_forgalom_korl_ítoz_ís_belv_ír_20150430_8.doc (119 KByte)

iconHONLAP_II_forgalom_korlátozás_belvár_20150722.doc (111 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150407_7.doc (119 KByte)

iconbelvár2július_20__tsv.docx (15 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150306_6.doc (119 KByte)

iconHONLAP_II_forgalom_korlátozás_belvár_20150722.doc (111 KByte)

iconHONLAP_I_belvárII_új_forgalmi_rendr_20150806.doc (112 KByte)

iconII_forgalom_korlátozás_belvár_20150227_5.doc (29 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150227_5.doc (117 KByte)

iconII_forgalom_korlátozás_belvár_20150227_5.doc (28 KByte)

iconBcs.belvár_rehab_II.ütem_Nyertesek_közzététele.pdf (65 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150220_4.doc (112 KByte)

iconII_forgalom_korlátozás_belvár_20150220_4.doc (29 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150213_3.doc (112 KByte)

iconII_forgalom_korlátozás_belvár_20150213_3.doc (30 KByte)

icon2.1._sz._elkorlátozási_rajz.pdf (400 KByte)

icon2.2._sz._elkorlátozási_rajz.pdf (411 KByte)

icon1._sz._elkorlátozási_rajz.pdf (507 KByte)

iconI_forgalom_korlátozás_belvár_20150122.doc (110 KByte)

iconII_forgalom_korlátozás_belvár_20150122.doc (28 KByte)

iconBelváros rehabilitációja II. ütem (84 KByte)

iconSajtóközlemény (55 KByte)

iconBONAG Alapkőletétel - Knézich (110 KByte)

iconGaléria Alapkőletétel - Korzó, Csaba u. (118 KByte)

iconHARTMANN Alapkőletétel - Ügyfélszolg. iroda (111 KByte)

iconSADE Alapkőletétel - Andrássy (110 KByte)

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Kiemelt beruházások

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás