Váltás a grafikus oldalra

Hírek

2018. március 12.
KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) módosítja a hatályos településrendezési eszközeit.

A módosítást az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint hajtja végre.

A Kormányrendeletben meghatározott eljárási rend szerint a tervezett módosításokkal kapcsolatban lakossági fórum (a továbbiakban: Fórum) megtartásával tervezett módosításokkal kapcsolatban kell tájékoztatni a lakosságot.

A partnerségi egyeztetési eljárás szabályait az Önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 17/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A Fórum helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának étterme (középső udvar).

A Fórum időpontja: 2018. március 29. (csütörtök) 1000.

A javaslatokat, észrevételeket írásban előzetesen is meg lehet tenni, az erre a célra szerkesztett adatlapon, amelyet a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban személyesen lehet átvenni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. középső, díszudvar). Az adatlapok leadásának határideje 2018. március 29. (csütörtök) 1000.

A hatályos településrendezési eszközök az alábbi helyeken és céllal módosulnak:

  1. A Békéscsaba Fényes városrészén a 17208/1 hrsz.-ú, a 0136/60 hrsz.-ú, a 17198 hrsz.-ú és a 17194 hrsz.-ú földrészletek által határolt területen belüli Lke-IK (kertvárosias lakóterület, ikres beépítéssel) övezet megváltoztatása Lf-OK (falusias lakóterület oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre és ezzel együtt a területen belüli tervezett 8,5 m szélességű út levétele a Településrendezési Eszközökről.
  2. A Modern Városok Programban is szereplő Wenckheim kerékpárút nyomvonalának feltüntetése a Településrendezési Eszközökben.
  3. A békéscsabai Kórház utcai Stadionnak a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő átépítéssel egybekötött fejlesztése érdekében a Kórház utca szabályozására van szükség.
  4. Az Orosházi út déli oldalán a 0960/35 hrsz.-ú terület övezeti besorolásának megváltoztatása a jelenlegi Má-1 (nádas, gyep, szántó) övezetről a szomszédos telkek besorolásához hasonló, Gipe-4 egyéb ipari terület (mg. üzem, major) építési övezetbe.
  5. A Jankay két tanítási nyelvű általános iskola fejlesztése érdekében az iskolával szomszédos 763/5 hrsz.-ú ingatlan Z (közpark) beépítésre nem szánt terület övezeti besorolásának megváltoztatása K-O (különleges terület-oktatási, szabadon álló beépítéssel) építési övezetre.
  6. A kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása érdekében a Tinódi utca és az Ihász utca közötti szakaszon a Szabolcs utca 20,0 m-es szabályozási szélességének 18,0 m-re csökkentése szükséges.
  7. A Millennium utca Szabolcs utcai csatlakozási pontjának áthelyezése szükséges a Településrendezési Eszközökben úgy, hogy a csatlakozás a ténylegesen használt és kialakult útcsatlakozási ponthoz igazodjon, továbbá kerüljön módosításra a Millennium és a Szarvasi út közötti szakaszon a „szabályozási vonal 2.” geodéziailag beazonosítható pontokhoz nem köthető szabályozási vonal helyzete is úgy, hogy az meglévő épületet ne érintsen.
  8. A várostól nyugati irányban elhelyezkedő, fejlesztésre kerülő „Fürjesi” összekötő út új nyomvonala és a szükséges kiszolgáló útszakaszok nyomvonalainak szerepeltetése és feltüntetése szükséges a Településrendezési Eszközökben.
  9. A Corvin utca - Kastély utca közötti Ilosvai utcai útszakasz szélesítése érdekében szükséges a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség tulajdonában álló Kastély utcai temető rendezése, ezért a tervezett 10,0 m szélességű utca kialakíthatósága érdekében a temetőből kb. 6,0 m szélességű sávot kell a Településrendezési Eszközökben biztosítani.

VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT

Add a Facebook-hoz