HuDeEn
Ön a 4333642 látogatónk

Infrastruktúra

Békéscsabát Budapest – Kecskemét – Szarvas irányából a nagy tranzitforgalmat lebonyolító 44. sz. főúton lehet elérni, melyen továbbhaladva Gyula felé a román határhoz lehet eljutni. Szeged irányából Debrecen felé haladva a 47. sz. főúton közelíthető meg a város.

A 44. sz. főút északi elkerülő útja az áthaladó tranzitforgalom nagy részétől tehermentesíti a városközpontot. 

A környező településekkel az alábbi országos közutak kötik össze:

Mezőberény 4643 sz. út

Doboz 4239 sz. és a 4234 sz. utak

Szabadkígyós 4433 sz. és 4431 sz. utak

Csanádapáca 4432 sz. út 

Fontosabb elérési idők: 

Budapest

2 óra 40 perc

Kecskemét

1 óra 45 perc

Szeged

1 óra 20 perc

Debrecen

1 óra 54 perc

Gyula

15 perc

Békés

12 perc

Arad

1 óra 30 perc

 Önkormányzati úthálózat hossza:

Belterületi utak hossza: 275 km

Külterületi utak hossza: 398 km

Kerékpárutak hossza: 23 km 

Autóbusz közlekedés 

Békéscsaba utasforgalmát a helyi autóbusz-közlekedés biztosítja, melyet a Körös Volán Rt. lát el. A helyközi közlekedést szintén a Körös Volán Rt. bonyolítja le, a távolsági közlekedés ellátásában részt vesznek a Tisza, a Hajdú, a Kunság, a Zala és az Agria Volán autóbuszai. Úgynevezett távolsági körök szerint menetrendszerű járatok indulnak a következő városokba: Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Miskolc, Eger, Budapest, Baja, Pécs, Zalaegerszeg, Siófok, Hajdúszoboszló. 

Békéscsaba két vasútvonal, az északnyugat-délkelet irányú Budapest – Lökösháza (Arad) IV. sz. TEN korridor, valamint az erre merőlegesen haladó, délnyugat-északkelet irányú Szeged – Kötegyán – Nagyszalonta - Nagyvárad vonalak találkozásánál fekszik.

A két vasútvonal Békéscsaba belterületén fekvő szakasza 5,24 km, illetve 4,47 km hosszú. 

Fontosabb elérési idők:

Budapest

IC

2 ó 25 p

 

gyorsvonat

2 ó 56 p

Szolnok

IC

1 ó 02 p

 

gyorsvonat

1 ó 30 p

Szeged

IP

1 ó 30 p

 

személyvonat

1 ó 55 p

Orosháza

IP

32 p

 

személyvonat

46 p

Gyula

IP

16 p

 

személyvonat

16 p

 Fontosabb távolságok:

Budapest

199 km

Debrecen

166 km

Hegyeshalom (osztrák határ)

375 km

Kötegyán (román határ)

36 km

Lőkösháza (román határ)

34 km

Murakeresztúr (horvát határ)

428 km

Rajka (szlovák határ)

386 km

Sopron (osztrák határ)

408 km

Szeged (szerb határ)

97 km

Szob (szlovák határ)

254 km

Záhony (ukrán határ)

283 km

 

 

A Békéscsabán található közforgalmú repülőtér az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

- aszfalt kifutó 1300m x 30m

- repülőgép parkolási lehetőség egyidejűleg 3 kisgép és 1 nagygép számára

- fogadóképesség 2000 km-ről érkező, 50-60 utaslétszámú gépek számára

- www.bekesairport.hu

 

Telefon

Az állami tulajdonú telefonhálózat üzemeltetője koncessziós szerződés keretében a Hungarotel Rt. 

Elektromosság

Békéscsaba város elektromos energiaellátását a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (Démász, biztosítja. Nagy- és középfeszültségű távvezetékek állnak rendelkezésre a városban. Kapacitásuk révén biztosítani tudják jelentős ipari igény kielégítését is.

Földgáz

A város földgázellátását a Dél-magyarországi Gázszolgáltató Rt. (Dégáz,) biztosítja, beszerzési forrása a Mol Rt. Békéscsaba lakásainak vezetékes gázzal való ellátottsága 98 százalékos. 

Csatornahálózat

Békéscsabán jelenleg a lakások több, mint fele csatornázott. Az önkormányzat a KEOP pályzati kiírására pályázatot nyújt be a szennyvíztelep korszerűsítésére, melyben új, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő biológiai szűrőrendszer épül ki, illetve a hálózat bővítésével a város külterületinek egy részét is rá lehet kapcsolni a hálózatra.

Vízhálózatra kapcsolt lakások száma (db, kiépítettség %)

26 130

94%

Vízvezeték hálózat hossza (km)

301

-

Csatornahálózatra kapcsolt lakások száma (db, kiépítettség %)

15 385

55%

Szennyvízcsatorna hálózat hossza (km)

163

-

Nyílt árok hossza (km)

150

-

Csapadékvíz-csatorna hálózat hossza (km)

109

-

Összes gázfogyasztó száma (db)

30 184

-

Gázzal ellátott lakások száma (db, kiépítettség %)

28 384

98%

Gázhálózatra kapcsolt közületi fogyasztók száma (db)

1 800

-

Gázvezeték hálózat hossza (km)

426,7

-

Távbeszélő állomások magán (db, kiépítettség %)

10 410

37%

Távbeszélő állomások üzleti (db, kiépítettség %)

4 279

67%

 

 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1977-ben hozta létre a Békéscsabai Hulladékkezelő művet, mely regionális feladatokat lát el. Műszaki paramétereit és megoldását tekintve kielégíti az érvényben lévő valamennyi jogszabályban (uniós és hazai) előírtakat. Regionalitásból adódóan a megyei jogú városban keletkező hulladék mellett a vonzáskörzetébe tartozó – jelenleg 31 településről –fogadja a szilárd kommunális hulladékot.

A Hulladékkezelő mű a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 10296-022/2004 sz. (IPPC engedély) határozata alapján rendelkezik engedéllyel a települési szilárd hulladék lerakására, ártalmatlanítására, illetve hígtrágya elhelyezésre vonatkozóan.

A hulladékkezelő mű jelenleg használt I. ütemének telítettsége 80-85 %, ami azt jelenti, hogy még 1,5 – 2 évre elegendő befogadó kapacitással rendelkezik.

I. depónia környezethasználati érvényességi ideje: 2007. december 31. (a határozatban rögzített feltételek teljesülése mellett).

A II. ütem létesítésére 25584-012/2005 számú határozattal Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyt adott.

II. ütemben elhelyezhető hulladékok összmennyisége: 54 700 tonna/év

II. ütem kiépítésére engedélyezett teljes befogadó képessége: 642 900 tonna 

Mezőgazdasági jellegű szennyvízelhelyező telep a Hulladékkezelő Mű területén, a későbbiekben megépítendő és üzembe helyezendő depónia területeken került kialakításra. A szennyvíz (hígtrágya) a területen kialakított barázdákban kerül elhelyezésre a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8435-6/1995 sz. környezetvédelmi engedélye és a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás üzemeltetési engedélyében meghatározottak alapján A környezetvédelmi engedélyben 60.000 m2 terület lett engedélyezve, a gyakorlatban kb. 51.000 m2 áll rendelkezésre. 

1998-ban került kialakításra a szelektív hulladék gyűjtés rendszere, mely azóta folyamatosan bővül, változik a lakossági igényekhez igazodva. Jelenleg 30 gyűjtősziget áll rendelkezésre a város különböző pontjain, ahol a helyi adottságok figyelembevételével műanyag és/vagy papír és/vagy üveg elkülönített gyűjtése történik, 

A közszolgáltató a lakosságnál keletkező zöldhulladékot külön díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül a rendszeres heti zöldhulladék szállítás keretében szállítja el.

A szolgáltató a zöldhulladék elkülönített gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos kérésére indokolt mennyiségű külön hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, amelynek ürítése hetente egy alkalommal történik a szilárdhulladék szállítástól elkülönítetten, térítésmentesen. A hulladékgyűjtőben kizárólag komposztálható zöldhulladék helyezhető el. 

Veszélyes hulladékok Önkormányzat által szervezett elkülönített gyűjtése nem működik a településen.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás