HuDeEn
Ön a 3843239 látogatónk

Fejlesztési projektek

Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése
Projekt címe: Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba városi piac fejlesztése

eu_logo.jpg

Projekt címe: Békéscsaba városi piac fejlesztése
Projekt leírása:
A beruházás célja a vásárlási körülmények minőségének javítása mind a csarnokon belül, mind a szabadtéri helyeken. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az elárusító vállalkozók, kistermelők, piaci árusítók, valamint a piaci vásárlók jobb szolgáltatási feltételeinek megteremtése. A fejlesztések befejezésével a jobb vásárlási- árusítási körülmények több kilátogatót, bevásárolni vágyót vonzanak majd, egyidejűleg gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. A támogatást igénylő ebben a projektben a békéscsabai piac vásárcsarnokának energetikai és gépészeti korszerűsítésének megvalósítását, a termelői piac fedett területek bővítését, illetve a jelenlegi kiszolgáló pavilonsor (lacikonyhák és lángossütők helyéül szolgáló pavilonsor) újjáépítését tűzte ki célul. A meglévő vásárcsarnok rekonstrukciója során felújításra kerül a mosdóblokk, hőszigetelést kap a homlokzat, a homlokzati nyílászárókat pedig hűszigetelt üvegezésűre cserélik. Az akadálymentesítés is megvalósul, akadálymentes bejáratot, rámpát, ajtókat, színkontrasztos információs feliratok helyeznek el. A felújítás után télen legalább plusz 10, nyáron legfeljebb 25 fok lesz a csarnokban napközben. A meglévő lefedett piactér bővítése az eddig elkészülttel azonos módon, mérettel megújításra kerül. A meglévő pavilonsort újjáépítik és lefedik. Ez alatt helyezkednek majd el a 4 x 3-6 méteres pavilonok, amelyek egységes hőszigetelt szerkezettel készülnek. A pavilonok közművesítettek lesznek, külön-külön fogyasztásméréssel.
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor - Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László - Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor - Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László - Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – a korábban elfogadott Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban – a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott pályázaton nyert támogatásból az alábbi fejlesztések megvalósítását, az elkészült létesítmények fenntartását és üzemeltetését vállalta: 1. Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése, 2. Berényi úti kerékpárút létesítése a Szarvasi út és a Széna utca között, 3. Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv létesítése. 1. Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése során a megvalósítandó kerékpáros hálózati elem biztosítani fogja a városközpontból a Gyulai úton a CsabaPark bejáratáig már kiépült kerékpárút és a város legnagyobb lakótelepén a Lencsési úton meglévő kerékpárút, továbbá az Élővíz-csatorna gátján meglévő kerékpárúttal való összekötést. Ezeknek az útvonalaknak elődleges funkciója a lakóhely és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása, valamint a rekreációs városi területek kerékpáros közlekedési hálózatba kapcsolása. A kerékpárút Körte sori szakasza az Élővíz-csatorna hídjától a Gyulai útig épülne meg az út CsabaPark felőli oldalán, figyelembe véve annak jelentős forgalomvonzó hatását és nem utolsó sorban a kerékpárút elhelyezésére vonatkozó lakossági kezdeményezést. A Gyulai úti szakasz a CsabaPark bejáratától a Körte sorig kiépülve biztosítaná a hálózat folytonosságát, egyben a városközpont és a peremterületek kapcsolatát. A Gyulai út mentén a Körte sor és az elkerülő úti körforgalmú csomópont közötti kerékpárút szakasz is megvalósul. 2. Berényi úti önálló kerékpárút létesítését indokolja, hogy az országos közúti hálózat részeként ezen az útszakaszon számottevő a tehergépkocsi és a buszforgalom, emiatt az útburkolat két szélén kijelölt jelenlegi kerékpársávon nem biztonságos a kerékpározás. A megvalósítandó kerékpáros hálózati elem kapcsolatot létesít a Szarvasi – Békési úti kerékpárút és a Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárút között. A tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény a Berényi útnak a Szarvasi úttól a Széna utcáig terjedő szakaszát érinti. A Szarvasi útnál csatlakozni kell az ott meglévő Szarvasi – Békési úti kerékpárúthoz, mely a szomszédos Békés városig vezet, a Széna utcánál pedig a már szintén meglévő, Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárúthoz. Az útvonal elődleges funkciója a lakóhelyek és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása. 3. Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv kapcsolatot létesít a városközpont és Jamina városrész között. A kerékpáros hálózat folytonossága, a városrészek egymás közötti kapcsolata és a munkahelyek elérhetősége végett kiemelt fontosságú a Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. A vasút alatti, elkészült közúti és gyalogos-kerékpáros aluljáró átadása óta megnövekedett forgalom miatt is indokolt e hálózati elem egyidejű megvalósítása a Pataky László utcaival egyetemben. Ezek az útvonalak elsődleges funkciója a lakóhely és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása. A megnövekedett gépjármű forgalom mellett jelentős a kerékpáros forgalom. A Pataky László utca a helyi közösségi közlekedés útvonalhálózatának része, a forgalmi adatok és a helyszíni adottságokat figyelembe véve önálló kerékpárút létesítése indokolt. A Franklin utcától a Stromfeld Aurél utcáig a jobb oldalon a meglévő járda és az útburkolat közötti vízelvezető árok helyén önálló kétirányú kerékpárút létesítésére kerül sor, majd a Stromfeld Aurél utcától a Szarvasi útig egyesített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül. Utóbbi szakasz csatlakozik a Szeged – Békéscsaba vasútvonalon állami beruházásban megvalósult gyalogos-kerékpáros vasúti átjáróhoz és a 2015-ben megépült Szarvasi úti kerékpárúthoz. A Franklin utcai szakaszon (Varsányi Irén utcától a Pataky László utcáig) az út 8 méterre lesz kiszélesítve a jobb (északi) oldal felé, ezzel megóvásra kerül a baloldalon található fasor. A kiszélesített úttest mindkét szélén 1,25 m széles kerékpársáv lesz kijelölve.
Békéscsaba, Bánát utca - Tessedik Sámuel utca - Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Békéscsaba, Bánát utca - Tessedik Sámuel utca - Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg, amelynek során „Békéscsaba, Bánát utca- Tessedik Sámuel utca- Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása” történik meg. A projekt elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású. A Projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2016. szeptember 01. – 2018. augusztus 31. A kiviteli munkálatok megkezdésének tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. szeptember 01. Útkorszerűsítés és a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésének célja az új elemek létesítésével, hogy biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés, továbbá az, hogy többen válasszák a kerékpáros közlekedést és mérsékeljék a térség levegőszennyezését és zajterhelését. Cél az is, hogy megközelíthetőek legyenek a város gazdasági területei a vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal növekedhet az új vállalkozások száma és a munkaerőmobilitás is.
CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése

csabapark_banner.jpg

Projekt címe: CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése
Projekt leírása:
A projekt célja a CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése. További cél Fesztiválhelyszínek és a szolgáltatások kínálatának további kiépítése és bővítése. Ezáltal helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása és fejlesztése valósulna meg, építve a már meglévő alapinfrastuktúrára. A fesztiválhelyszín kialakításának elsődleges célja a gasztrokultúrális örökségvédelem megalapozása, valamint az, hogy Magyarország legnagyobb gasztronómiai fesztiválja a Csabai Kolbászfesztivál méltó körülmények között, és helyszínen kerüljön megrendezésre. A város fesztiválparkjaként kiépülő CsabaPark fejlesztése több ponton és hosszabb sétákkal elérhető helyszínek kiépítésével szélesítse a fesztiválpark térképét. A projekt főbb elemei: - Bormúzeum- fogadóépület- : Az épület Stark Adolf munkásságának elismeréseként kívánja bemutatni a szőlőtermesztés, a borkészítés hagyományait, azok eszközeit, ehhez kapcsolódó folyamatokat és leírásokat. A fogadó épület biztosítja a látogatói kényelmet, és egyben ellátja a fesztiválpark információs feladatait. Cél a Város tulajdonában álló Csabagyöngye szőlőültetvény, valamint a CsabaPark összekapcsolása. - Pálinkamúzeum-látogatóközpont-: ahol a pálinkakészítés hagyományainak, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök és dokumentumok, leírások bemutatása történik meg. - Út- menti parkolók kialakítása és a kerépártárolók telepítése. - Szabadtéri fesztiválhelyszín kialakítása (13.000 m2-en), ahol szabadtéri zenei- és kulturális nagyfesztiválok kerülnek majd megrendezésre. Szilárd burkolatú járda kialakítása, mellette zöldfelület rendezés. Háttér-infrastruktúra fejlesztése, a szórakozást szolgáló létesítmények háttér infrastruktúrával való ellátása (parkolóhelyek, járda, közművek, vizesblokk, kerékpárút, sétaút létesítése), amely a fesztiválra kilátogatók komfortérzetének növelését lesznek hivatottak szolgálni. - Eszközbeszerzés: a létesítmények működéséhez szükséges alapberendezéseket, valamint az ott bemutatásra kerülő hagyományos eszközöket foglalja magába. A beruházás egy helyi védettség alatt álló 43 ha- os erdőterületen kerül megvalósításra. Ez a környezet így már önmagában, a beruházás nélkül is látogatóvonzó, ökoturistákat csábító. A projektgazda célja mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás során, hogy a természeti környezet a legkevesebb beavatkozásnak legyen kitéve, legkevesebb kárt szenvedje a kivitelezés során és a beruházás befejezését követően is. A beruházó nagy hangsúlyt fordít a megújuló energia hasznosítására – napenergia hasznosítás- valamint az eszközbeszerzések során az energia –és anyagtakarékos eszközök beszerzését preferálja.
Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése
Projekt leírása:
Erzsébethelyi (Jaminai) városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Erzsébethelyi (Jaminai) városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése
Projekt leírása:
Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba erzsébethelyi (jaminai) Madách Utcai Általános Iskolában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba erzsébethelyi (jaminai) Madách Utcai Általános Iskolában
Projekt leírása:
Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában
Projekt leírása:
Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
Projekt leírása:
Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban
Projekt leírása:
HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Projekt címe: HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN
Projekt leírása:
A paktum földrajzi lehatárolásának alapelve: Békéscsaba Megyei Jogú Város járása. A lehatárolás munkaadói/célcsoport szerinti alapelve: az indikátorszámítás alapja a munkaadó telephelye. Tekintettel arra azonban, hogy megyei szinten a teljes indikátorszám a Békés Megyei Kormányhivatalnál fut össze, a megye, az MJV, a helyi paktumok vezetői és a Kormányhivatal további megállapodást kívánnak kötni az indikátorok elszámolását illetően a projektfejlesztési szakaszban. A megállapodást a felek a megvalósítási időszakban a Kormányhivatal koordinációjában meghatározott időközönként felülvizsgálják. A város önkormányzata a TOP 6.8.2-15 sz. projekt keretében 756 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy programba vonását valósítja meg, emellett elősegíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. I. ELŐKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK: I.a Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése I.b Háttérkutatás a helyi jelentőségű foglalkoztatási paktumokról I.c Foglalkoztatási stratégia elkészítése igénybe vett szolgáltatás keretében: - Foglalkoztatási stratégiát megalapozó igényfelmérések készítése: vállalkozók munkaerőigényének és az álláskeresők összetételének, igényeinek felmérése; Akcióterv és konkrét projekttervek kidolgozása: a foglalkoztatási stratégia alapján a 2016-2020 időszakra a beavatkozások meghatározása a Foglalkoztatási Stratégia alapján, illetve konkrét projekttervek kidolgozása elsősorban a stratégiailag fontos ágazatokban. kidolgozása a partnerek széleskörű bevonásával, partneri rendezvények, fórumok tartásával. I.d foglalkoztatási paktum szervezeti és jogi kereteinek létrehozása Megvalósíthatósági Tanulmány (saját teljesítés) II. MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK: A paktum vezetését ellátó konzorciumot két tag alkotja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal. A konzorciumi tagok a következő tevékenységeket valósítják meg: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Munkaterv kidolgozása: paktum éves munkaterveinek kidolgozása az Akcióterv és a projekttervek alapján, egyes tevékenységek felelőseinek, lebonyolítás módjának, finanszírozási módjának meghatározásával. Monitoring és értékelési rendszer kidolgozása, működtetése. Marketing és kommunikációs tevékenységek: honlap kialakítása és működtetése; paktum eredményeiről, tervezett projektjeiről tájékoztatás szereplők felé. Foglalkoztatási/vállalkozói fórumok rendezése, kiadványok készítése. Kötelező nyilvánosság biztosítása Paktumiroda felállítása és működtetése: a paktumiroda 2 fővel működik, feladata: tevékenységek és források koordinálása, dokumentálása, működési tapasztalatok összegyűjtése, belső kommunikáció biztosítása, megyei paktum szervezettel koordináció biztosítása. Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó stratégiai dokumentum készítése (Oktatási-képzési stratégia): a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése/javítása, a gazdaság munkaerőigényének megfelelő munkavállalói állomány biztosítása, a munkaerő-piac szereplőinek felkészítése a munkaerő-piaci változásokhoz történő alkalmazkodásra. Jógyakorlatok gyűjtése és adaptálása Hatásvizsgálat Helyi termék marketing kialakítása Békés Megyei Kormányhivatal Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása (megvalósító: kormányhivatal saját szakemberekkel, illetve szolgáltatásvásárlással), melyek támogatják az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre. A célcsoport bevonásának folyamata: • toborzás: • jelentkezők szűrése, motiváció és kompetenciák felmérése, hiányok és egyéni igények azonosítása • előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás megkötése, egyéni fejlesztési tervek készítése • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Célcsoport képzése: Képzések megvalósítása: a képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére (száma, szakképzettség és kompetencia szükséglet) épül. A cél tehát a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása. Ennek érdekében a Kormányhivatal olyan képzési listát állít össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, a duális felnőttképzést valósít meg, a leendő munkaadó bevonásával. A képzéseken résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek, illetve egy részük utazási költségek támogatásában is részesül. A képzések szervezését a Kormányhivatal végzi, a képzők a jogszabályokban meghatározott ajánlattételi felhívások útján kerülnek kiválasztásra. Célcsoport foglalkoztatása: A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program keretében, oly módon, hogy az az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az önfoglalkoztatottá válás is támogatásra kerül, melynek keretében a vállalkozás első félévében részesülnek támogatásban a kezdő vállalkozók.
„Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: „Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”
Projekt leírása:
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba MJV területén

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Projekt címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba MJV területén
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város célul tűzte ki a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítását, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtését és a szegénység elleni sikeres küzdelmet. Ezen belül kiemelt cél a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása, a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítása.
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki e projekt megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. Az önkormányzat fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Lenkey utcai óvodában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Lenkey utcai óvodában
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki e projekt megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. Az önkormányzat fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Tábor utcai óvodában

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Tábor utcai óvodában
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki e projekt megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. Az önkormányzat fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt címe: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt leírása:
A meglévő, és jelenleg üzemelő lámpatestek: a főbb közlekedési utak mellett, valamint a belvárosban, parkokban és a lakótelepi részeken nagynyomású nátriumlámpás lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb közlekedési utak mentén többnyire kompakt fénycsöves fényforrással üzemelő lámpatestek vannak. A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 2680 db világítótest 236,88 kW beépített teljesítménnyel üzemel, amelynek éves szinten 945.841,88 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően 2680 db világítótest beépített teljesítménye 106,88 kW lesz, ami 519.066,042 kWh és 54,88 % fogyasztásmegtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi (485,223 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkenését is.
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)

Btábla.jpg

kerekparut1120_9412_cut.jpg

Projekt címe: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)
Projekt leírása:
Az újonnan megépített kerékpárút a Csorvási úttól a 44. sz., 47. sz., és 446. sz. főutak által alkotott körforgalomig tart. A gyalog- és kerékpárút jelentős hosszban a korábbi nyílt árok helyére épült, így az érintett szakaszokon a meglévő árok elbontásra került és zárt csapadékvíz elvezető csatornák épültek ki. A beruházás során a Linamar buszmegálló peronja is átépítésre került, a terelő sziget elbontásával egy 40 méter hosszú és 3 méter széles buszöböl lett kialakítva közvetlenül a Szarvasi út szélső forgalmi sávja mellett. A megépült létesítmény csatlakozik a szintén pályázati forrásból megvalósult, a 44-es főút mentén megépült kerékpárúthoz (44-47-446-os út körforgalmi csomópontjában a körforgalomban meglévő kerékpárúthoz), valamint a 47-es út korszerűsítése kapcsán ugyancsak támogatásból megépült kerékpárúthoz is. A mostani beruházásnak köszönhetően lehetővé vált a folyamatos kerékpáros közlekedés Szarvas, Csorvás és Békéscsaba között, valamint 1700 méter kivételével Békés és Gyula irányába is.
„Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt címe: „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt leírása:
A projekt célja a társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése.
TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_50.jpg

Projekt címe: TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN
Projekt leírása:
A TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0002 nyilvántartási számú, Tudás-park a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséért Békéscsabán elnevezésű pályázatban a Szent István Egyetem, Békéscsaba Megyei Jogú Város, és a SZIE Non-profit Kft. által alakított konzorcium arra kapott lehetőséget, hogy lerakja a Dél-alföldi növekedési régió meghatározó Tudás-parkjának alapjait. Elképzelésünk szerint a Tudás-park úgy működik, mint egy iparipark, amelyben virtuálisan vannak jelen az innováció területén érdekelt felek. A koncepció azonban lehetővé teszi, hogy az Egyetem, és az Önkormányzat infrastruktúrájára támaszkodva laborok, mérnöki irodák, gyakorlati képzőhelyek gyűljenek köré, és a Tudáspark ne csak katalizátorként, hanem valódi ipari-parkként tevékenykedjen. A konzorcium munkáját iparáganként két-két együttműködő partner támogatja: Mondi Békéscsaba Kft, Marzek Kner Packaging Kft (nyomdaipar), Csaba Metal Zrt, Linamar Hungary Zrt (gépipar). A Tudás-park bővítéséhez, további együttműködő partnerek bevonásához a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.
„Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt címe: „Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt leírása:
A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyeknek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése, a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt címe: 44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt leírása:
A projekt keretében megvalósul összességében 2.962 m hosszúságban 2,3 méter szélességű kétirányú közlekedésre alkalmas kerékpárút. Ezen szakasz a Fília Alapítvány Idősek Otthona bekötőútjánál csatlakozik a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosító számú, "Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" című pályázata keretében épülő 11,98 km hosszúságú kerékpárúthoz. A két szakasz megépítésével lehetővé válik Békéscsaba, Kétsoprony, Kondoros, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések között a nagy forgalmú 44. számú elsőrendű főút mentén folyamatosan kerékpárúton közlekedni. Az épülő kerékpárút a 44. sz. főút 119+101 km szelvényében (az elkerülő út Szarvasi úti körforgalmú csomópontjánál) kapcsolódik a 47. sz. másodrendű főút felújításával egy időben megépülő kerékpárúthoz, amely igénybevételével az említett településeken túl kerékpárúton lehet megközelíteni Csorvást és Orosházát is.
„Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt

Infoblokk2_ERFA_egyes[1].jpg

Projekt címe: „Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt
Projekt leírása:
A projekt konkrét célkitűzései: 1. Jamina (Erzsébethely) központjának városi alközponti szerepének megerősítése az épített környezet javításával és a közterületek fejlesztésével 2. A lakosság közösségformáló erejének megerősítése közösségi infrastrukturális beruházások révén 3. Komfortos és korszerű szociális bérlakások kialakítása révén fejleszteni a városrész lakófunkcióját 4. A helyi identitástudat megerősítése közösségformáló és szociális akciók megszervezése révén
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”

Infoblokk3_ESZA_egyes.jpgmagyary_final_logo.jpg                                    

Projekt címe: „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”
Projekt leírása:
A közigazgatás átszervezése számos problémát vetett fel működésünk során. Ezek szerveinkre, intézményeinkre, társaságainkra és rajtuk keresztül a város lakosságára kihatnak. A Magyary Program beavatkozási területeihez illeszkedő projekttel egységesített szervezeti rendszer, feladatrendszer-megújítás, minőségmenedzsment, folyamatszabályozás és HR erőforrás-átvilágítás, racionalizálás a célunk, költségcsökkentési, hatékonyságnövelési és ügyfélelégedettség-javítási szempontok figyelembe vételével.
A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése

uszt_banner_300x100_arpad_furdo.gif

Infoblokk2_altalanos_egyes.jpg

Projekt címe: A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat keretében kerül felújításra az Árpád Gyógy-, és Strandfürdő.
CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia

Kolbászház_01_R.jpg

Projekt címe: CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia
Projekt leírása:
Békéscsaba idegenforgalmát a gasztronómiai hagyományokra, a híres Csabai Kolbászra, illetve a Csabai Kolbászfesztiválra lehet legjobban építeni. A Csabai Kolbászfesztivál kinőtte korábbi helyszínét, nem alkalmas az év többi időszakában megrendezendő események megszervezésére, családbarát központú turisztikai szolgáltatások kialakítására. A projekt célja, hogy infrastrukturális fejlesztéssel és marketing tevékenységgel egy olyan egész évben látogatható fesztivál és rendezvényközpontot hozzunk létre, amelynek területén a településünkre látogató turistáknak, az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gasztronómiai programokon ételeinkben élő hagyományaink átadásán túlmenően a kísérő programok keretében megismerjék természetes és épített környezetünket, műemlékeinket, a régmúlt idők életvitelét. A vizuális és gasztronómiai eszközök alkalmazása révén az érzelmi élmények mellett maradandó emlékek öregbítik nevünket, és segítik elő városunk/térségünk népszerűsítését, megismerését, melynek addicionális, multiplikatív hasznaként jelentkezik a turisták és a vendégéjszakák számának növekedése, a térségi vállalkozók versenyképességének javulása, a humán erőforrás foglalkoztatása. A hagyomány ápolása, a népies gasztronómia, a kulturált szórakozási igények kielégítése, a várhatóan növekvő idegenforgalom hosszútávon biztosítja a projekt fenntarthatóságát. Innovatív elemek: a hagyományos gasztronómia és az egészséges életmód harmóniájának kialakítása és közvetítése, gyermekközpontú családbarát szolgáltatások kialakítsa. A fesztiválterület infrastrukturális műszaki tartalmának összefoglalása: Fesztiválcsarnok: 2000m? rendezvényközpont Kolbászudvar kolbászházzal: 784 nm földszintes épület Óriások Konyhája programcsomag kiegészítéseként tematikus park: 2000 nm Az attrakció környezetének fejlesztése: parkolóhelyek, sétáló utak, bográcsozó helyek, csónakázó tó kialakítása. Eszközbeszerzés a múzeumhoz, látvány vágáshoz, vendéglátáshoz. Üzleti marketing, szolgáltat
Irányító Hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

uj_szechenyi.jpgeu_logo.jpg

Projekt címe: Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
Projekt leírása:
A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat megvalósítása során célunk az, hogy segítsük a békéscsabai szülőket a hivatali időben történő ügyintézés során. Ennek érdekében a ügyfélváró teljes körű felújítását tervezzük, illetve a kisgyermekes szülők segítésére korszerű gyermekvárót és pelenkázó helyiséget rendezünk be. Békéscsabán nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek, ezért a meglévő tárolót egy fedett kerékpártárolóval bővítjük.. A Polgármesteri Hivatal a lakosság igényei alapján, heti egy alkalommal hosszított ügyfélfogadási idővel áll a lakosság rendelkezésére. Az óvodák egységesen 18.00 óráig vállalják a gyermekek elhelyezését, ezért a Polgármesteri Hivatal a program keretén belül, esetenként gyermekfelügyelőt biztosít a szülők megsegítése érdekében. A pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi partnerként a nagy tapasztalatokkal rendelkező Civil Szervezetek Szövetségét vontuk be. A társpályázó lehetőséget biztosít 250 órás OKJ-s képzés keretén belül „Házi időszakos gyermekgondozó” tanfolyam elvégzésére, illetve kiemelten munkanélkülieknek, a Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők számára álláskeresési tréning elvégzését teszi lehetővé. A program ideje alatt a lakosság számára ingyenes jogi, munkaerő-piaci, családterápiás, vállalkozói, pszichológiai tanácsadásokat biztosítunk. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat keretén belül 15 alkalomból álló előadássorozatot tervezünk civil szervezetek bevonásával. Az előadások alatt díjmentes gyermekfelügyeletet vállalunk. Kialakításra kerül egy informatikai adatbázis, amely naprakész információval szolgál az aktuális gyermekprogramok, táborok, szabadidős rendezvények után érdeklődők számára. Ezek a tevékenységek és változtatások Békéscsaba lakosságának nagy részét érintik és pozitív hatásukat évekre előre kifejtik.
Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!

uszt_logo_big_p368_350px.jpg eu_logo_tarsf.jpg

esza_logo.jpg öveges.JPG

Projekt címe: Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 322.125.488,- Ft (100%) támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című felhívásra benyújtott Tudomány – „természetesen” – a Belvárban! című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 azonosító számú projektre. A kivitelezés ideje: 2013.03.01 - 2014.08.31.
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán

bolcs_uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretében a DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat segítségével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Belvárosi 3. számú és a Pásztor utcai 8. számú bölcsőde részleges felújítása, infrastrukturális feltételeinek és a bölcsődei szolgáltatások színvonalának emelése valamint férőhelyeinek bővítése valósul meg.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése

uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése
Projekt leírása:
A békéscsabai belváros közlekedési helyzetének javítása érdekében egyebek mellett burkolat megerősítési munkákat és új buszmegálló helyek kialakítását kezdték el augusztus elején a megyeszékhely több utcájában. A feladatok elvégzésének finanszírozásához a települési önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című felhívására nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság az „Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése” című pályázatot 253 264 258 forint támogatásban részesítette. A 281 404 731 forint teljes költségvetésű projekt 90 százalékos támogatással valósul meg. A kivitelező Duna Aszfalt Kft. a projekt első szakaszában, 2012. őszén az Árpád soron és a Derkovits soron útburkolat megerősítési munkákat és szegélykő cserét hajt végre, továbbá két-két új buszmegállót alakít ki. A József Attila utcában az útburkolati rehabilitáció mellett új térkőburkolattal látják el a járdákat. A II. ütemben a Luther utca felújítása valósul meg 2013. májusában és júniusában. A DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 azonosító számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
„Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem

huro_logo_hu.jpg

huro_slogan_hu_2.jpg

huro_eu_logo_hu_2.jpg

Projekt címe: „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem
Projekt leírása:
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert támogatásból 27 790 méter hosszú turisztikai célú kerékpárút kivitelezése valósul meg. Az uniós szabványoknak megfelelően 3 méter széles kerékpárút épül a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Méhkeréki határátkelő-Nagyszalonta nyomvonalon. Békéscsaba területén összesen 4 503 méter hosszan, az alábbi nyomvonalon: Bánszky utca (Szabadság tér felöli végétől kezdődően az utca bal oldalán) - Árpád sor (a Szoborsétány mellett) - Gyulai út (a kórházig az út jobb oldalán, majd a zebrán átvezetve az út bal oldalán folytatódik) - Dobozi út (az út bal oldalán lévő gyalog és kerékpárút kerül kiszélesítésre) - Dobozi úti körforgalom. Továbbá a Dobozi út gerlai bekötő út kereszteződésétől Békéscsaba közigazgatási határáig épül kerékpárút. Innen Doboz Nagyközség Önkormányzata építi meg a dobozi Kettős-Körös hídig, így biztosított lesz Békéscsaba és Doboz között a biztonságos kerékpározás lehetősége.
2. Számú Általános Iskola komplex felújítása

                                           2sz_isk_banner.gif

Projekt címe: 2. Számú Általános Iskola komplex felújítása
Projekt leírása:
Az iskola felújításához kapcsolódóan többek között akadálymentes parkolóhelyeket alakítanak ki, kicserélik a tetőfedést, szigetelik a homlokzatot és a falakat, valamint lecserélik a padló- és falburkolatokat. Teljes egészében akadálymentesítik az épületet, korszerűsítik a fűtési rendszert és a villanyhálózatot, játszóudvart alakítanak ki, lecserélik a nyílászárókat és felújítják a vizesblokkokat. A fejlesztés 29 tantermet, egy csoportszobát, az ebédlőt, a zsibongót, a könyvtárat, a tanári szobákat, a tornatermet és az udvart érinti.
Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

tamogatas.jpg 

 

Projekt címe: Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-5.3.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat segítségével hamarosan megújul a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola. A beruházás keretében az épületek hő technikai adottságait javítják, és a hő veszteségét csökkentik, sor kerül utólagos hőszigetelésre, nyílászáró cserére is. Az intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereit is korszerűsítik.
A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben

banner_busz_468x60px.gif

Projekt címe: A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben
Projekt leírása:
2009-ben a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-3.2.1/A-09-es jelű, a Közösségi közlekedés fejlesztését megcélzó pályázati kiírásra. A benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottsági döntés értelmében 85%-os támogatási intenzitással 111.147.373 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békéscsabai kistérséget.
Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés

              Békéscsaba_logó.jpg                                           uj_szechenyi_terv_logo.jpg                                                                                         

    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                             

                                                             

Projekt címe: Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés
Projekt leírása:
A pályázat által érintett terület a település III-IV. kerület Északi részének (a Szarvasi út-Békési út - Ipari út - Őszi utca - Vasútvonal és Szarvasi út által határolt terület) belterületi vízrendezésén belül a Lipták András utca (Botyánszky utca – Károlyi Mihály utcák között), valamint a Déli sor utca (Károlyi utcától – a Kézay sor utcák között).
Európa a polgárokért program

Projekt címe: Európa a polgárokért program
Projekt leírása:
Békéscsaba több évtizedes, 8 európai országra kiterjedő testvértelepülési kapcsolatrendszerrel rendelkezik. „Az önkormányzatok munkáját támogató civil szervezetek hálózata” program során 2011. május és 2012. június között Békéscsaba Önkormányzata három nagy rendezvényt tud megvalósítani, (többnapos szakmai konferenciát, kulturális fesztivált és ifjúsági találkozót). Fontos e kialakuló kapcsolatrendszerben az információcsere rendszeressé tétele, a kontaktusnapok lebonyolítása, az ehhez szükséges szervezeti rendszerek összehangolása valamint megszervezése. Egy-egy esemény más-más lakossági csoport számára bír kifejezett jelentőséggel, de összességében a hálózat minden tagja számára és a városok teljes lakossága számára értékelhető eredménnyel jár.
Európai Bizottság
Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181

eulogo.gif

bekescsaba_digitabla_banner_3.gif

 

Projekt címe: Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181
Projekt leírása:
Projekt címe: Békéscsaba MJV Önkormányzata fenntartásában lévő Intelligens iskolák/iskola kialakítása a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése révén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című, TIOP-1.1.1-07/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán

eulogo

banner_468x60_.gif

Projekt címe: Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A program közvetlen célja elsődlegesen a gyermek és ifjúsági korosztály múzeumpedagógiai programokkal való ellátása, a békéscsabai Munkácsy Mihály Emlékház és a városi közoktatási intézmények partnerségén alapuló múzeumpedagógiai órasorozatok, szakkörök megvalósítása révén.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése

                                                          SO2_banner_korhaz.gif

Projekt címe: Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése
Projekt leírása:
Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése, építés és eszközbeszerzés a sürgősségi betegellátás színvonalának fenntartható fejlesztése érdekében.
Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)

eulogo

Projekt címe: Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)
Projekt leírása:
A Békési – Szarvasi út mentén tervezett kerékpárút Békéscsaba város belterületén, a Felsőkörgáti zsiliptől indul, párhuzamosan halad a Békési, a Szarvasi úttal és végszelvényben a Kápolna utcához csatlakozik. A tervezett kerékpárút a 2008. évben megtervezett, Békés várost Békéscsabával összekötő kerékpárúthoz csatlakozik, így a két kerékpárútszakasz egy hálózati elemként fog funkcionálni, melyek együttes hossza 2.603 méter. Jelen pályázatban 2.379 méter kerékpárút valósul meg ezen a szakaszon. Az Orosházi úti kerékpárút II. üteme is megvalósul a projekt keretében, amelynek hossza 1.752 méter. A kerékpárút az evangélikus templom előtti területnél kezdődik, végszelvénye a volt Szabadság Mgtsz. bekötőútjáig tart. A kerékpárút a közútszelvényezés szerinti jobb oldalán halad, a járda és a közút kiemelt szegélye közötti területen.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”

csabaiszennyviz_hu_v2.jpgumft_logo.JPG

Projekt címe: KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek támogatására”. A pályázat 2008. május 14-én került befogadásra. A „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című projekt Támogatási szerződése 2008. november 20-án került aláírásra, amelyet 2009. április 2-án az Európai Unió Bizottsága is támogatandónak ítélt. A projekt a Kohéziós Alapból és a hazai költségvetésből vissza nem térítendő támogatást kapott, amely az elszámolható költségek 84,4%-a.
Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)

eulogo.gif

 Animation4.gif

Projekt címe: Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. februárjában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)" című, TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)

banner_468x60_munkacsy.gif

Projekt címe: A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Munkácsy Emlékház iskolabarát fejlesztése című projekt (időtartam 2009. szeptember 1.-2010. november 30.) megvalósítására a TIOP-1.2.2-08, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. pályázat keretén belül 28.849.534 forint támogatást nyert.
DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése

 

Projekt címe: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése
Projekt leírása:
A Északi Iparterületen infrastruktúra és 3000 m2-es alapterületű Üzemcsarnok létesítése projekt keretén belül, a Balassa utca és az azt körülvevő területek infrastruktúrával való megépítése, beszállítói/inkubációs céllal.
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: A környezettudatos magatartás kialakításának programja
Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán

Projekt címe: Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése tárgyú DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázat
Buszpályaudvar fejlesztés

Projekt címe: Buszpályaudvar fejlesztés
Projekt leírása:
2008. márciusában pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című felhívásra.
Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése

logopár.JPG

Projekt címe: Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése
Projekt leírása:
A projekt keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a Nagy Antal, Trefort és Kisszik utca alkotta úthálózaton végeztünk útépítési, útfelújítási munkákat. A Nagy Antal utcát 305 m hosszúságban, és a Trefort utca Szarvasi út-Kisszik utca közötti 301 m hosszúságú szakaszát 4,0 m szélességű szilárd burkolattal láttuk el, míg a Kisszik utcán 220 m hosszúságban burkolat erősítést végeztünk.
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 13 050 000 Ft-os támogatást nyert a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával meghirdetett 1.A.2. kódszámú, „A Polgármesteri Hivatalokszervezetfejlesztése” elnevezésű pályázaton. A 15 hónapos projekt keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül sor, amelynek a részét képezi a partneri kapcsolatok erősítése, az eredményességi mutatók javítása és az intézményekkel való kapcsolattartás korszerűsítése. A fejlesztés kiterjed a munkatársak továbbképzésére, valamint olyan eljárások bevezetésére, amelyek segítségével a Hivatal működése eredményesebbé, hatékonyabbá tehető. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapvető célkitűzése, hogy racionálisan, takarékosan és hatékonyan működő, koncentrált hivatali struktúra működjön, amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi követelményeknek.
Irányító Hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarorszég Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül DAOP-2.1.1/C-2008-0009 azonosítójú, "Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázatán elnyert összegből egy fesztiválszínpadot szerzett be.
Irányító Hatóság:
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás