HuDeEn
Ön a 4330824 látogatónk

Hírek

2018. február 07.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. sz. melléklet 32. pontjában foglaltak szerint település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése, valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2014. (XII. 22.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
  • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök végzettség,
  • kivitelezésben és/vagy közigazgatásban és/vagy tervezésben szerzett tapasztalat
  • Uniós beruházások előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, a műszaki ellenőri (ME-É), illetve felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság és épületenergetikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás