HuDeEn
Ön a 4336199 látogatónk

Fejlesztési projektek

Békéscsaba városi piac fejlesztése

eu_logo.jpg

Projekt címe: Békéscsaba városi piac fejlesztése
Projekt leírása:
A beruházás célja a vásárlási körülmények minőségének javítása mind a csarnokon belül, mind a szabadtéri helyeken. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az elárusító vállalkozók, kistermelők, piaci árusítók, valamint a piaci vásárlók jobb szolgáltatási feltételeinek megteremtése. A fejlesztések befejezésével a jobb vásárlási- árusítási körülmények több kilátogatót, bevásárolni vágyót vonzanak majd, egyidejűleg gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. A támogatást igénylő ebben a projektben a békéscsabai piac vásárcsarnokának energetikai és gépészeti korszerűsítésének megvalósítását, a termelői piac fedett területek bővítését, illetve a jelenlegi kiszolgáló pavilonsor (lacikonyhák és lángossütők helyéül szolgáló pavilonsor) újjáépítését tűzte ki célul. A meglévő vásárcsarnok rekonstrukciója során felújításra kerül a mosdóblokk, hőszigetelést kap a homlokzat, a homlokzati nyílászárókat pedig hűszigetelt üvegezésűre cserélik. Az akadálymentesítés is megvalósul, akadálymentes bejáratot, rámpát, ajtókat, színkontrasztos információs feliratok helyeznek el. A felújítás után télen legalább plusz 10, nyáron legfeljebb 25 fok lesz a csarnokban napközben. A meglévő lefedett piactér bővítése az eddig elkészülttel azonos módon, mérettel megújításra kerül. A meglévő pavilonsort újjáépítik és lefedik. Ez alatt helyezkednek majd el a 4 x 3-6 méteres pavilonok, amelyek egységes hőszigetelt szerkezettel készülnek. A pavilonok közművesítettek lesznek, külön-külön fogyasztásméréssel.
Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt címe: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt leírása:
A meglévő, és jelenleg üzemelő lámpatestek: a főbb közlekedési utak mellett, valamint a belvárosban, parkokban és a lakótelepi részeken nagynyomású nátriumlámpás lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb közlekedési utak mentén többnyire kompakt fénycsöves fényforrással üzemelő lámpatestek vannak. A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 2680 db világítótest 236,88 kW beépített teljesítménnyel üzemel, amelynek éves szinten 945.841,88 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően 2680 db világítótest beépített teljesítménye 106,88 kW lesz, ami 519.066,042 kWh és 54,88 % fogyasztásmegtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi (485,223 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkenését is.
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)

Btábla.jpg

kerekparut1120_9412_cut.jpg

Projekt címe: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)
Projekt leírása:
Az újonnan megépített kerékpárút a Csorvási úttól a 44. sz., 47. sz., és 446. sz. főutak által alkotott körforgalomig tart. A gyalog- és kerékpárút jelentős hosszban a korábbi nyílt árok helyére épült, így az érintett szakaszokon a meglévő árok elbontásra került és zárt csapadékvíz elvezető csatornák épültek ki. A beruházás során a Linamar buszmegálló peronja is átépítésre került, a terelő sziget elbontásával egy 40 méter hosszú és 3 méter széles buszöböl lett kialakítva közvetlenül a Szarvasi út szélső forgalmi sávja mellett. A megépült létesítmény csatlakozik a szintén pályázati forrásból megvalósult, a 44-es főút mentén megépült kerékpárúthoz (44-47-446-os út körforgalmi csomópontjában a körforgalomban meglévő kerékpárúthoz), valamint a 47-es út korszerűsítése kapcsán ugyancsak támogatásból megépült kerékpárúthoz is. A mostani beruházásnak köszönhetően lehetővé vált a folyamatos kerékpáros közlekedés Szarvas, Csorvás és Békéscsaba között, valamint 1700 méter kivételével Békés és Gyula irányába is.
„Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt címe: „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt leírása:
A projekt célja a társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése.
TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_50.jpg

Projekt címe: TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN
Projekt leírása:
A TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0002 nyilvántartási számú, Tudás-park a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséért Békéscsabán elnevezésű pályázatban a Szent István Egyetem, Békéscsaba Megyei Jogú Város, és a SZIE Non-profit Kft. által alakított konzorcium arra kapott lehetőséget, hogy lerakja a Dél-alföldi növekedési régió meghatározó Tudás-parkjának alapjait. Elképzelésünk szerint a Tudás-park úgy működik, mint egy iparipark, amelyben virtuálisan vannak jelen az innováció területén érdekelt felek. A koncepció azonban lehetővé teszi, hogy az Egyetem, és az Önkormányzat infrastruktúrájára támaszkodva laborok, mérnöki irodák, gyakorlati képzőhelyek gyűljenek köré, és a Tudáspark ne csak katalizátorként, hanem valódi ipari-parkként tevékenykedjen. A konzorcium munkáját iparáganként két-két együttműködő partner támogatja: Mondi Békéscsaba Kft, Marzek Kner Packaging Kft (nyomdaipar), Csaba Metal Zrt, Linamar Hungary Zrt (gépipar). A Tudás-park bővítéséhez, további együttműködő partnerek bevonásához a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.
„Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt címe: „Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt leírása:
A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyeknek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése, a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt címe: 44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt leírása:
A projekt keretében megvalósul összességében 2.962 m hosszúságban 2,3 méter szélességű kétirányú közlekedésre alkalmas kerékpárút. Ezen szakasz a Fília Alapítvány Idősek Otthona bekötőútjánál csatlakozik a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosító számú, "Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" című pályázata keretében épülő 11,98 km hosszúságú kerékpárúthoz. A két szakasz megépítésével lehetővé válik Békéscsaba, Kétsoprony, Kondoros, Csabacsűd, Szarvas, Békésszentandrás települések között a nagy forgalmú 44. számú elsőrendű főút mentén folyamatosan kerékpárúton közlekedni. Az épülő kerékpárút a 44. sz. főút 119+101 km szelvényében (az elkerülő út Szarvasi úti körforgalmú csomópontjánál) kapcsolódik a 47. sz. másodrendű főút felújításával egy időben megépülő kerékpárúthoz, amely igénybevételével az említett településeken túl kerékpárúton lehet megközelíteni Csorvást és Orosházát is.
„Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt

Infoblokk2_ERFA_egyes[1].jpg

Projekt címe: „Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt
Projekt leírása:
A projekt konkrét célkitűzései: 1. Jamina (Erzsébethely) központjának városi alközponti szerepének megerősítése az épített környezet javításával és a közterületek fejlesztésével 2. A lakosság közösségformáló erejének megerősítése közösségi infrastrukturális beruházások révén 3. Komfortos és korszerű szociális bérlakások kialakítása révén fejleszteni a városrész lakófunkcióját 4. A helyi identitástudat megerősítése közösségformáló és szociális akciók megszervezése révén
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”

Infoblokk3_ESZA_egyes.jpgmagyary_final_logo.jpg                                    

Projekt címe: „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”
Projekt leírása:
A közigazgatás átszervezése számos problémát vetett fel működésünk során. Ezek szerveinkre, intézményeinkre, társaságainkra és rajtuk keresztül a város lakosságára kihatnak. A Magyary Program beavatkozási területeihez illeszkedő projekttel egységesített szervezeti rendszer, feladatrendszer-megújítás, minőségmenedzsment, folyamatszabályozás és HR erőforrás-átvilágítás, racionalizálás a célunk, költségcsökkentési, hatékonyságnövelési és ügyfélelégedettség-javítási szempontok figyelembe vételével.
A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése

uszt_banner_300x100_arpad_furdo.gif

Infoblokk2_altalanos_egyes.jpg

Projekt címe: A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat keretében kerül felújításra az Árpád Gyógy-, és Strandfürdő.
CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia

Kolbászház_01_R.jpg

Projekt címe: CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia
Projekt leírása:
Békéscsaba idegenforgalmát a gasztronómiai hagyományokra, a híres Csabai Kolbászra, illetve a Csabai Kolbászfesztiválra lehet legjobban építeni. A Csabai Kolbászfesztivál kinőtte korábbi helyszínét, nem alkalmas az év többi időszakában megrendezendő események megszervezésére, családbarát központú turisztikai szolgáltatások kialakítására. A projekt célja, hogy infrastrukturális fejlesztéssel és marketing tevékenységgel egy olyan egész évben látogatható fesztivál és rendezvényközpontot hozzunk létre, amelynek területén a településünkre látogató turistáknak, az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gasztronómiai programokon ételeinkben élő hagyományaink átadásán túlmenően a kísérő programok keretében megismerjék természetes és épített környezetünket, műemlékeinket, a régmúlt idők életvitelét. A vizuális és gasztronómiai eszközök alkalmazása révén az érzelmi élmények mellett maradandó emlékek öregbítik nevünket, és segítik elő városunk/térségünk népszerűsítését, megismerését, melynek addicionális, multiplikatív hasznaként jelentkezik a turisták és a vendégéjszakák számának növekedése, a térségi vállalkozók versenyképességének javulása, a humán erőforrás foglalkoztatása. A hagyomány ápolása, a népies gasztronómia, a kulturált szórakozási igények kielégítése, a várhatóan növekvő idegenforgalom hosszútávon biztosítja a projekt fenntarthatóságát. Innovatív elemek: a hagyományos gasztronómia és az egészséges életmód harmóniájának kialakítása és közvetítése, gyermekközpontú családbarát szolgáltatások kialakítsa. A fesztiválterület infrastrukturális műszaki tartalmának összefoglalása: Fesztiválcsarnok: 2000m? rendezvényközpont Kolbászudvar kolbászházzal: 784 nm földszintes épület Óriások Konyhája programcsomag kiegészítéseként tematikus park: 2000 nm Az attrakció környezetének fejlesztése: parkolóhelyek, sétáló utak, bográcsozó helyek, csónakázó tó kialakítása. Eszközbeszerzés a múzeumhoz, látvány vágáshoz, vendéglátáshoz. Üzleti marketing, szolgáltat
Irányító Hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

uj_szechenyi.jpgeu_logo.jpg

Projekt címe: Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
Projekt leírása:
A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat megvalósítása során célunk az, hogy segítsük a békéscsabai szülőket a hivatali időben történő ügyintézés során. Ennek érdekében a ügyfélváró teljes körű felújítását tervezzük, illetve a kisgyermekes szülők segítésére korszerű gyermekvárót és pelenkázó helyiséget rendezünk be. Békéscsabán nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek, ezért a meglévő tárolót egy fedett kerékpártárolóval bővítjük.. A Polgármesteri Hivatal a lakosság igényei alapján, heti egy alkalommal hosszított ügyfélfogadási idővel áll a lakosság rendelkezésére. Az óvodák egységesen 18.00 óráig vállalják a gyermekek elhelyezését, ezért a Polgármesteri Hivatal a program keretén belül, esetenként gyermekfelügyelőt biztosít a szülők megsegítése érdekében. A pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi partnerként a nagy tapasztalatokkal rendelkező Civil Szervezetek Szövetségét vontuk be. A társpályázó lehetőséget biztosít 250 órás OKJ-s képzés keretén belül „Házi időszakos gyermekgondozó” tanfolyam elvégzésére, illetve kiemelten munkanélkülieknek, a Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők számára álláskeresési tréning elvégzését teszi lehetővé. A program ideje alatt a lakosság számára ingyenes jogi, munkaerő-piaci, családterápiás, vállalkozói, pszichológiai tanácsadásokat biztosítunk. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat keretén belül 15 alkalomból álló előadássorozatot tervezünk civil szervezetek bevonásával. Az előadások alatt díjmentes gyermekfelügyeletet vállalunk. Kialakításra kerül egy informatikai adatbázis, amely naprakész információval szolgál az aktuális gyermekprogramok, táborok, szabadidős rendezvények után érdeklődők számára. Ezek a tevékenységek és változtatások Békéscsaba lakosságának nagy részét érintik és pozitív hatásukat évekre előre kifejtik.
Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!

uszt_logo_big_p368_350px.jpg eu_logo_tarsf.jpg

esza_logo.jpg öveges.JPG

Projekt címe: Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 322.125.488,- Ft (100%) támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című felhívásra benyújtott Tudomány – „természetesen” – a Belvárban! című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 azonosító számú projektre. A kivitelezés ideje: 2013.03.01 - 2014.08.31.
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán

bolcs_uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretében a DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat segítségével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Belvárosi 3. számú és a Pásztor utcai 8. számú bölcsőde részleges felújítása, infrastrukturális feltételeinek és a bölcsődei szolgáltatások színvonalának emelése valamint férőhelyeinek bővítése valósul meg.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése

uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése
Projekt leírása:
A békéscsabai belváros közlekedési helyzetének javítása érdekében egyebek mellett burkolat megerősítési munkákat és új buszmegálló helyek kialakítását kezdték el augusztus elején a megyeszékhely több utcájában. A feladatok elvégzésének finanszírozásához a települési önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című felhívására nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság az „Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése” című pályázatot 253 264 258 forint támogatásban részesítette. A 281 404 731 forint teljes költségvetésű projekt 90 százalékos támogatással valósul meg. A kivitelező Duna Aszfalt Kft. a projekt első szakaszában, 2012. őszén az Árpád soron és a Derkovits soron útburkolat megerősítési munkákat és szegélykő cserét hajt végre, továbbá két-két új buszmegállót alakít ki. A József Attila utcában az útburkolati rehabilitáció mellett új térkőburkolattal látják el a járdákat. A II. ütemben a Luther utca felújítása valósul meg 2013. májusában és júniusában. A DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 azonosító számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
„Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem

huro_logo_hu.jpg

huro_slogan_hu_2.jpg

huro_eu_logo_hu_2.jpg

Projekt címe: „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem
Projekt leírása:
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében elnyert támogatásból 27 790 méter hosszú turisztikai célú kerékpárút kivitelezése valósul meg. Az uniós szabványoknak megfelelően 3 méter széles kerékpárút épül a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Méhkeréki határátkelő-Nagyszalonta nyomvonalon. Békéscsaba területén összesen 4 503 méter hosszan, az alábbi nyomvonalon: Bánszky utca (Szabadság tér felöli végétől kezdődően az utca bal oldalán) - Árpád sor (a Szoborsétány mellett) - Gyulai út (a kórházig az út jobb oldalán, majd a zebrán átvezetve az út bal oldalán folytatódik) - Dobozi út (az út bal oldalán lévő gyalog és kerékpárút kerül kiszélesítésre) - Dobozi úti körforgalom. Továbbá a Dobozi út gerlai bekötő út kereszteződésétől Békéscsaba közigazgatási határáig épül kerékpárút. Innen Doboz Nagyközség Önkormányzata építi meg a dobozi Kettős-Körös hídig, így biztosított lesz Békéscsaba és Doboz között a biztonságos kerékpározás lehetősége.
2. Számú Általános Iskola komplex felújítása

                                           2sz_isk_banner.gif

Projekt címe: 2. Számú Általános Iskola komplex felújítása
Projekt leírása:
Az iskola felújításához kapcsolódóan többek között akadálymentes parkolóhelyeket alakítanak ki, kicserélik a tetőfedést, szigetelik a homlokzatot és a falakat, valamint lecserélik a padló- és falburkolatokat. Teljes egészében akadálymentesítik az épületet, korszerűsítik a fűtési rendszert és a villanyhálózatot, játszóudvart alakítanak ki, lecserélik a nyílászárókat és felújítják a vizesblokkokat. A fejlesztés 29 tantermet, egy csoportszobát, az ebédlőt, a zsibongót, a könyvtárat, a tanári szobákat, a tornatermet és az udvart érinti.
Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

tamogatas.jpg 

 

Projekt címe: Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-5.3.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat segítségével hamarosan megújul a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola. A beruházás keretében az épületek hő technikai adottságait javítják, és a hő veszteségét csökkentik, sor kerül utólagos hőszigetelésre, nyílászáró cserére is. Az intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereit is korszerűsítik.
A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben

banner_busz_468x60px.gif

Projekt címe: A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben
Projekt leírása:
2009-ben a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-3.2.1/A-09-es jelű, a Közösségi közlekedés fejlesztését megcélzó pályázati kiírásra. A benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottsági döntés értelmében 85%-os támogatási intenzitással 111.147.373 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békéscsabai kistérséget.
Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés

              Békéscsaba_logó.jpg                                           uj_szechenyi_terv_logo.jpg                                                                                         

    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                             

                                                             

Projekt címe: Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés
Projekt leírása:
A pályázat által érintett terület a település III-IV. kerület Északi részének (a Szarvasi út-Békési út - Ipari út - Őszi utca - Vasútvonal és Szarvasi út által határolt terület) belterületi vízrendezésén belül a Lipták András utca (Botyánszky utca – Károlyi Mihály utcák között), valamint a Déli sor utca (Károlyi utcától – a Kézay sor utcák között).
Európa a polgárokért program

Projekt címe: Európa a polgárokért program
Projekt leírása:
Békéscsaba több évtizedes, 8 európai országra kiterjedő testvértelepülési kapcsolatrendszerrel rendelkezik. „Az önkormányzatok munkáját támogató civil szervezetek hálózata” program során 2011. május és 2012. június között Békéscsaba Önkormányzata három nagy rendezvényt tud megvalósítani, (többnapos szakmai konferenciát, kulturális fesztivált és ifjúsági találkozót). Fontos e kialakuló kapcsolatrendszerben az információcsere rendszeressé tétele, a kontaktusnapok lebonyolítása, az ehhez szükséges szervezeti rendszerek összehangolása valamint megszervezése. Egy-egy esemény más-más lakossági csoport számára bír kifejezett jelentőséggel, de összességében a hálózat minden tagja számára és a városok teljes lakossága számára értékelhető eredménnyel jár.
Európai Bizottság
Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181

eulogo.gif

bekescsaba_digitabla_banner_3.gif

 

Projekt címe: Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181
Projekt leírása:
Projekt címe: Békéscsaba MJV Önkormányzata fenntartásában lévő Intelligens iskolák/iskola kialakítása a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése révén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című, TIOP-1.1.1-07/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán

eulogo

banner_468x60_.gif

Projekt címe: Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A program közvetlen célja elsődlegesen a gyermek és ifjúsági korosztály múzeumpedagógiai programokkal való ellátása, a békéscsabai Munkácsy Mihály Emlékház és a városi közoktatási intézmények partnerségén alapuló múzeumpedagógiai órasorozatok, szakkörök megvalósítása révén.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése

                                                          SO2_banner_korhaz.gif

Projekt címe: Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése
Projekt leírása:
Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése, építés és eszközbeszerzés a sürgősségi betegellátás színvonalának fenntartható fejlesztése érdekében.
Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)

eulogo

Projekt címe: Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)
Projekt leírása:
A Békési – Szarvasi út mentén tervezett kerékpárút Békéscsaba város belterületén, a Felsőkörgáti zsiliptől indul, párhuzamosan halad a Békési, a Szarvasi úttal és végszelvényben a Kápolna utcához csatlakozik. A tervezett kerékpárút a 2008. évben megtervezett, Békés várost Békéscsabával összekötő kerékpárúthoz csatlakozik, így a két kerékpárútszakasz egy hálózati elemként fog funkcionálni, melyek együttes hossza 2.603 méter. Jelen pályázatban 2.379 méter kerékpárút valósul meg ezen a szakaszon. Az Orosházi úti kerékpárút II. üteme is megvalósul a projekt keretében, amelynek hossza 1.752 méter. A kerékpárút az evangélikus templom előtti területnél kezdődik, végszelvénye a volt Szabadság Mgtsz. bekötőútjáig tart. A kerékpárút a közútszelvényezés szerinti jobb oldalán halad, a járda és a közút kiemelt szegélye közötti területen.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”

csabaiszennyviz_hu_v2.jpgumft_logo.JPG

Projekt címe: KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek támogatására”. A pályázat 2008. május 14-én került befogadásra. A „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című projekt Támogatási szerződése 2008. november 20-án került aláírásra, amelyet 2009. április 2-án az Európai Unió Bizottsága is támogatandónak ítélt. A projekt a Kohéziós Alapból és a hazai költségvetésből vissza nem térítendő támogatást kapott, amely az elszámolható költségek 84,4%-a.
Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)

eulogo.gif

 Animation4.gif

Projekt címe: Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. februárjában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)" című, TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)

banner_468x60_munkacsy.gif

Projekt címe: A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Munkácsy Emlékház iskolabarát fejlesztése című projekt (időtartam 2009. szeptember 1.-2010. november 30.) megvalósítására a TIOP-1.2.2-08, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. pályázat keretén belül 28.849.534 forint támogatást nyert.
DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése

 

Projekt címe: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése
Projekt leírása:
A Északi Iparterületen infrastruktúra és 3000 m2-es alapterületű Üzemcsarnok létesítése projekt keretén belül, a Balassa utca és az azt körülvevő területek infrastruktúrával való megépítése, beszállítói/inkubációs céllal.
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: A környezettudatos magatartás kialakításának programja
Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán

Projekt címe: Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése tárgyú DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázat
Buszpályaudvar fejlesztés

Projekt címe: Buszpályaudvar fejlesztés
Projekt leírása:
2008. márciusában pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című felhívásra.
Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése

logopár.JPG

Projekt címe: Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése
Projekt leírása:
A projekt keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a Nagy Antal, Trefort és Kisszik utca alkotta úthálózaton végeztünk útépítési, útfelújítási munkákat. A Nagy Antal utcát 305 m hosszúságban, és a Trefort utca Szarvasi út-Kisszik utca közötti 301 m hosszúságú szakaszát 4,0 m szélességű szilárd burkolattal láttuk el, míg a Kisszik utcán 220 m hosszúságban burkolat erősítést végeztünk.
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 13 050 000 Ft-os támogatást nyert a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával meghirdetett 1.A.2. kódszámú, „A Polgármesteri Hivatalokszervezetfejlesztése” elnevezésű pályázaton. A 15 hónapos projekt keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül sor, amelynek a részét képezi a partneri kapcsolatok erősítése, az eredményességi mutatók javítása és az intézményekkel való kapcsolattartás korszerűsítése. A fejlesztés kiterjed a munkatársak továbbképzésére, valamint olyan eljárások bevezetésére, amelyek segítségével a Hivatal működése eredményesebbé, hatékonyabbá tehető. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapvető célkitűzése, hogy racionálisan, takarékosan és hatékonyan működő, koncentrált hivatali struktúra működjön, amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi követelményeknek.
Irányító Hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarorszég Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül DAOP-2.1.1/C-2008-0009 azonosítójú, "Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázatán elnyert összegből egy fesztiválszínpadot szerzett be.
Irányító Hatóság:
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között”

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között”
Projekt leírása:
Jelen konstrukció a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) határain belül. A projektnek a városi mobilitást környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk. Továbbá hozzá kell járulnia a gyalogos, kerékpáros közlekedési módot választók részarányának városi növekedéséhez. A projektmegvalósítás elsődlegesen a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, valamint közlekedésbiztonság, akadálymentesítés tevékenységek megvalósítását szolgálja. A projekt keretén belül Békéscsaba városközpontja és legnagyobb lakótelepe, a József Attila lakótelep, valamint a lakott területen kívüli lakott, „Fényes” nevű városrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése fog megvalósulni. Továbbá az útvonallal érintett csomópontokban és útcsatlakozásoknál sor kerül a gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítására, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítására, az útvonal akadálymentesítésére. A közösségi közlekedéssel is érintett lakott területen belüli szakaszon a buszmegállók gyalogosan történő biztonságos megközelítése végett egyesített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, a buszperonokhoz az akadálymentes járdakapcsolat kerül kialakításra. Tervezett útvonal: városközpont, Szabadság tér – Bánszki utca – Dózsa György út a Bartók Béla úti csomópontból – Fényes városrész főutcája, a Fényesi utca. A kerékpárforgalmi útvonalat az alábbi elemek alkotják: 1. Dózsa György úti szakasz – meglévő önálló egyoldali,kétirányú kerékpárút korszerűsítése, szélesítése 2 méter szélességűre. 2. Corvin utcai szakasz – az 1. szerinti szakasz folytatása, önálló egyesített egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárútként kerül korszerűsítésre, feloldhatatlan akadály esetén egyes szakaszokon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként történő kialakítása. 3. Corvin – Bánát utca csomóponti átvezetés – már projekt megvalósítás szakaszában álló TOP-6.1.5- 15-BC1- 2016-00001 azonosító számú pályázati támogatással, az elfogadott átépítési terv szerint jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra. 4. Lencsési úti szakasz a Mester utcáig – szükség szerinti kisebb felújítás a Diófás utcáig, onnan korszerűsítés 5. Lencsési úti szakasz a Mester utcától a Magyar utcáig – a gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése során az út bal oldalán a járda és az árok átépítésével, önálló egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése. 6. Magyar utca lakott területi szakasza –önálló, egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése az utca bal oldali határvonala mentén az utolsó buszmegállóig, ahol kialakításra kerül az akadálymentes járdakapcsolat a buszperonhoz, valamint a kerékpárforgalmi létesítmény típusváltása. Az addig önálló, egyoldali,kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerékpáros nyomként folytatódik. 7. 0135 hrszú külterületi út – lakott területen kívüli szakaszán kerékpáros nyom létesül a Fényes nevű teleülésrészig. A kerékpáros nyom létesítésével érintett útszakasz burkolatfelújítása 2016-ban a Modern Városok Program keretében megtörtént. Az 1., 2. és a 4. pontban leírt korszerűsítendő szakaszokon, ahol jelenleg is különálló kerékpár út van, ott a tervezett is különálló lesz, ahol gyalogos – kerékpáros kerékpár út található, ott a tervezett is az lesz. Azokon a helyeken, ahol nincs meg a burkolat szélesség a jelenlegi burkolat teljes egészében elbontásra kerül, és szabvány szerinti szélességű kerékpárút kerül kialakításra. A Bánát utcai csomópontban a Lidl-áruház bejáróig nem történik beavatkozás. A Lencsési út elején – ahol a Lencsési utat a Kétegyházi úttal összekötő kerékpárforgalmi létesítmény csatlakozását kell kialakítani – e projekt keretében nem történik beavatkozás, mert annak megvalósítása a TOP-6.1.5- 16 pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekt keretében tervezett. A Lencsési úti szakasz az Élővíz-csatorna híd előtti burkolatához csatlakozik, amely kapcsolódik a TOP-6.4.1- 15-BC1- 2016-00001 azonosító számú pályázati támogatással megvalósuló Körte sori kerékpárúthoz. A kerékpárforgalmi útvonal kialakításával párhuzamosan csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozás, korszerűsítés az alábbi helyeken történik: 1. A Dózsa György úti és Corvin utcai átépítendő kerékpárút szakasz alatti csapadékvíz csatona javítása, továbbá a nyitott folyóka helyett rácsos folyóka beépítése szükséges. 2. Fényes felé vezető út mellett bal oldalon a vasúti átjáró előtti részig teljesen új zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakításra, állami befogadóba történő bevezetéssel. 3. Borjúréti csatorna áteresz támfalas lezárással meghosszabbításra kerül. 4. A Lencsési úton a volt ifjúsági táborral párhuzamos szakasza önálló belvíz öblözetet alkot. A befogadóhoz átvezető árok zárttá kerül átépítésre a kerékpárút miatt.
„Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: „Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”
Projekt leírása:
Békéscsaba, Pataky László utca 2. szám alatti („MIVA Bölcsi”) bölcsőde épület átalakítása, felújítása és bővítése. Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, bővítés, korszerűsítés) érintett bölcsődei férőhelyeinek száma 42 fő. Az intézmény/szolgáltatás új bölcsődei férőhelyeinek száma 12 fő. A bölcsőde működése során igény merült fel további egy bölcsődei csoportszoba kialakítására. A meglévő épülethez kapcsolódóan új épületrészt építünk az új csoportszoba kialakítása céljából. A meglévő épületben az épület adottságait figyelembevételével felújítási munkákat tervezünk. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést tervezünk, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtési, valamint elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. Tervezzük a jelenlegi elavult, gazdaságtalanul működő gázkazán, radiátorok szükség szerinti cseréjét, radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítését, a HMV rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. A felújításra kerülő épületrész: nettó hasznos alapterület 220,11 m2, a tervezendő új épületrész: nettó hasznos alapterülete 94,24 m2. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A projektnek előreláthatólag klímakockázati tényezője nem lesz. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak.
Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése
Projekt leírása:
A szociális alapszolgáltatás intézményei segítenek abban, hogy idős vagy beteg hozzátartozóink biztonságban, hasznos elfoglaltsággal és szakavatott emberek segítsége mellett töltsék napjaikat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik ehhez is egyre jobb feltételeket teremteni. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér. A támogatást igénylő a TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projektben a Kossuth utca 2. szám alatti épületnek felújítását, bővítését és átalakítását, a Mokry utca 14. szám és Jázmin utca 1. szám alatti épületeknek korszerűsítését tűzte ki célul. A Kossuth utca 2. szám alatti létesítmény rekonstrukciója során az épület belső átalakítása, a pályázatban előírt akadálymentesítés, valamint az épület energetikai korszerűsítése és elektromos hálózatának felújítása valósul meg. Továbbá a jelenlegi épület a bővítés során megduplázódik. A Mokry utca 14. szám alatti és a Jázmin utca 1. szám alatti létesítmények rekonstrukciója során a pályázatban előírt akadálymentesítés, valamint energetikai korszerűsítés valósul meg.
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. szám alatti önkormányzati épület energetikai fejlesztése

eulogo.jpg

Projekt címe: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. szám alatti önkormányzati épület energetikai fejlesztése
Projekt leírása:
A Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. szám (hrsz.: 3917) alatti épület: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A magastetős épületrészben homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését, zárófödém utólagos hőszigetelését tervezzük. Az 1985. évben hozzáépített épületrészben homlokzat utólagos hőszigetelését, földszint és első emelet homlokzati nyílászárói cseréjét/korszerűsítését, valamint a központi fűtésrendszerének átalakítását tervezzük. Megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tervezzük. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A 2009 évi bővítés során az építményben akadálymentes közlekedés biztosítása történt, akadálymentes vizes blokkok kialakításra kerültek, ezek megfelelőség felülvizsgálatát, valamint szükség szerint átalakítását tervezzük.
A Békéscsaba, Pásztor utca 70. ("Napsugárovi") és a Békéscsaba, Pásztor utca 91. ("Manóvárovi") szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

eulogo.jpg

Projekt címe: A Békéscsaba, Pásztor utca 70. ("Napsugárovi") és a Békéscsaba, Pásztor utca 91. ("Manóvárovi") szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt leírása:
A Békéscsaba, Pásztor utca 70 szám (hrsz.: 1772/9) alatti épület: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is. A Békéscsaba, Pásztor utca 91 szám (hrsz.: 1772/13) alatti épület: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. Projekt nem tartalmaz az épület villamoshálózat felújítását. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.
A Békéscsaba, Ligeti sor 16. szám alatti önkormányzati épület (óvoda) és a Békéscsaba Trefort utca 2. szám alatti önkormányzati épület (kollégium) energetikai korszerűsítése

eulogo.jpg

Projekt címe: A Békéscsaba, Ligeti sor 16. szám alatti önkormányzati épület (óvoda) és a Békéscsaba Trefort utca 2. szám alatti önkormányzati épület (kollégium) energetikai korszerűsítése
Projekt leírása:
A Békéscsaba, Ligeti sor 16 szám (hrsz.: 860) alatti épület: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hőszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is. A Békéscsaba, Trefort utca 2. szám (hrsz.: 3261/3) alatti épület: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.
Békéscsaba, Munkácsy Emlékház és a Békéscsaba, Szigligeti utca 3.szám alatti (Szigligeti ovi) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

eulogo.jpg

Projekt címe: Békéscsaba, Munkácsy Emlékház és a Békéscsaba, Szigligeti utca 3.szám alatti (Szigligeti ovi) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt leírása:
A Békéscsaba, Gyulai út 5. szám (hrsz.: 42, 43) alatti Omaszta-kúria és Foglalkoztató épület: A Foglalkoztató épület nem áll műemlék védettség alatt. Az épület energetikai jellemzői nem felelnek meg a mai követelményeknek. Az épület határoló falazatai nincsenek hőszigetelve. A nyílászárók erkölcsileg és fizikailag is avultak. Az épület fűtése működőképes, de erkölcsileg és fizikailag avult, a jelenlegi energetikai előírásoknak nem felel meg. Foglalkoztató épület tervezet állapot: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. Megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tervezzük. A projekt tervezése során a foglalkoztató épületben projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A Békéscsaba, Szigligeti utca 3. szám (hrsz.: 3083) alatti óvoda épülete: A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás